Davet

Sayın Meslektaşlarımız,

Oküloplastik Cerrahi Birimi olarak; 15 Ekim 2023 Pazar günü İstanbul Todem'de “Göz Kapağı Tümörlerinin Tedavisi” başlıklı Beceri Aktarım Kursunu (BAK) düzenleyeceğiz. Kursumuz Göz Hastalıkları uzmanlık eğitimi alan asistanlarımız ile uzmanlık eğitimini bitirmiş ve oküloplastik cerrahiye ilgi duyan meslektaşlarımıza açıktır.

Bu kursumuzda katılımcılara alt göz kapağı, üst göz kapağı ve kantal bölgede tespit edilen göz kapağı tümörlerinin cerrahi eksizyon ile rekonstrüksiyonu ve son yıllarda gelişme gösteren sistemik ilaç tedavileri öğretilecektir.

Kursun didaktik bölümünde konu ile ilgili teorik bilgi, uygulamalı bölümünde ise yine gözkapağı tümörlerinde cerrahi seçenekler ile ilgili video sunumları ve fotoğraflar, sistemik tedavi edilen olgularla interaktif pratik eğitim verilecektir. Toplantıya 24 kişi kabul edilecek ve her çalışma grubu istasyonlarda gruplar halinde rotasyon yapacaktır.

Oküloplastik Cerrahi Biriminin BAK programına katılmak için kayıt sayfasından “Online Kayıt” butonuna basmanız gerekmektedir. Katılmaya hak kazananlar e-posta ile bilgilendirileceklerdir.

Bu projenin gerçekleşmesinde değerli katkılarını sunacak konuşmacılarımıza ve TODEM Koordinatörlüğü ve Türk Oftalmoloji Derneği Yönetimine teşekkürü borç biliriz.

Konuya ilgi duyan meslektaşlarımızı 15 Ekim 2023 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD OPC Birimi BAK programına davet ediyor ve sizlerle buluşmayı heyecanla bekliyoruz.


Saygılarımızla,
OPC Birim Başkanı , OPC Birim Sekreteri
Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu, Dr. Suat Hayri Uğurbaş


Invitation

Dear Colleagues,

As Oculoplastic Surgery Unit; We will organize the Skills Transfer Course (STC) titled "Treatment of Eyelid Tumors" in Istanbul Todem on Sunday, October 15, 2023. Our course is open to our assistants who have received specialization training in Ophthalmology and to our colleagues who have completed their specialization training and are interested in oculoplastic surgery.

In this course, the participants will be taught the reconstruction of eyelid tumors detected in the lower eyelid, upper eyelid and canthal region by surgical excision and systemic drug treatments that have developed in recent years.

In the didactic part of the course, theoretical information on the subject will be given, and in the applied part, video presentations and photographs about surgical options in eyelid tumors will be given, as well as interactive practical training with systemically treated cases. 24 people will be admitted to the meeting and each working group will rotate in groups at the stations.

In order to participate in the BAK program of the Oculoplastic Surgery Unit, you must click the "Online Registration" button on the registration page. Those who are eligible to participate will be notified by e-mail.

We would like to thank our speakers for their valuable contributions to the realization of this project and the TODEM Coordinatorship and the Management of the Turkish Ophthalmology Association.

We invite our colleagues who are interested in the subject to the TOD OPC Unit BAK program that we will organize on October 15, 2023, and we look forward to meeting you.


Regards,
Chair, TSOPRS Secretary, TSOPRS
Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu Dr. Suat Hayri uğurbaş