Kurullar
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü
Dr. Reha Ersöz

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Gülhan Slem
TOD Genel Başkanı
Dr. Osman Şevki Arslan
TOD Genel Sekreteri
Dr. İzzet Can
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Osman Şevki Arslan Dr. Halil Ateş
Dr. Remzi Avcı Dr. İzzet Can
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Ümit Ekşioğlu
Dr. Üzeyir Günenç Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Belgin İzgi Dr. Ziya Kapran
Dr. Onur Konuk  

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ OPTİK, REFRAKSİYON VE AZ GÖRME REHABİLİTASYONU BİRİMİ
Birim Başkanı
Dr. Sait Eğrilmez
Birim Sekreteri
Dr. Vildan Koçer Öztürk
Birim Eğitim Temsilcisi
Dr. Mustafa Kemal Arıcı
Birim Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Alp Alaluf Dr. Mustafa Kemal Arıcı
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Aysun İdil
Dr. Vildan Koçer Öztürk
Kurs Bilimsel Kurulu
Dr. Ahmet Ergin Dr. Alp Alaluf
Dr. Ayşen Topalkara Dr. Ceyhun Arıcı
Dr. Doğan Ceyhan Dr. Engin Bilge Özgürhan
Dr. Füsun Uzunoğlu Dr. Haydar Erdoğan
Dr. Hilmi Or Dr. M. Kemal Arıcı
Dr. Murat Erbezci Dr. Sait Eğrilmez
Dr. Sedef Kutluk Dr. Vildan Koçer Öztürk
Dr. Zeki Büyükyıldız Dr. Zuhal Tunay