Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği Elektrodiagnostik Birimi tarafından 8 Ekim 2023 tarihinde İstanbul TODEM’de saat: 9.30 - 15:00 arasında düzenlenecek Beceri Aktarım Kursu (BAK)’nun konusu “Günlük Pratiğimizde Temel Elektrofizyolojik Testler” dir.

Kursumuz teorik ve pratik uygulama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Teorik bölümde ERG, mfERG, EOG ve VEP testlerinin anlamı ve yorumlanması, pratik bölümde ise cihazlar tanıtılarak olgular üzerinden tartışma ve ayırıcı tanı yapılacaktır.

Konuya ilgi duyan meslektaşlarımızı 8 Ekim 2023 tarihinde İstanbul TODEM’e davet ediyoruz.


Saygılarımla,
TOD Elektrodiagnostik BYK adına
Dr. Fehmi Özkan
TOD Elektrodiagnostik Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

The subject of the Skill Transfer Course (STC) to be held by the Electrodiagnostic Unit of the Turkish Ophthalmology Association on October 8, 2023 at İstanbul TODEM between 9.30 - 15:00 is "Basic Electrophysiological Tests in Our Daily Practice".

Our course consists of two parts: theoretical and practical application. In the theoretical part, the meaning and interpretation of ERG, mfERG, EOG and VEP tests, and in the practical part, the devices will be introduced and the cases will be discussed and differential diagnosis will be made.

The course program has been organized with the valuable contributions of the active members of the Electrodiagnostic Unit.

We invite our colleagues who are interested in the subject to İstanbul TODEM on October 8, 2023.


Yours Sincerely,
On behalf of the Executive Commity
Fehmi Ozkan, MD
Chair of TOA Society of Electrodiagnostic