Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği Elektrodiagnostik Birimi tarafından 21 Mayıs 2023 tarihinde Ankara TODEM’de saat 09:00 – 15:00 arasında düzenlenecek Beceri Aktarım Kursu (BAK)’nun konusu “Günlük Pratiğimizde Temel Elektrofizyolojik Testler” dir.

Kursumuz teorik ve pratik uygulama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Teorik bölümde Elektrodiagnostik testlerin anlamı ve yorumlanması, Pratik bölümde ise cihazlar tanıtılarak olgular üzerinden ayırıcı tanı yapılacaktır. Kurs programı Elektrodiagnostik Birimi aktif üyelerinin değerli katkıları ile düzenlenmiştir.

Konuya ilgi duyan meslektaşlarımızı 21 Mayıs 2023 tarihinde Ankara TODEM’e davet ediyoruz.


Saygılarımla,
TOD Elektrodiagnostik BYK adına
Dr. Fehmi Özkan
TOD Elektrodiagnostik Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

The subject of the Skill Transfer Course (STC) to be held by the Electrodiagnostic Unit of the Turkish Ophthalmology Association on May 21, 2023 at Ankara TODEM between 09:00 – 15:00 is "Basic Electrophysiological Tests in Our Daily Practice".

Our course consists of two parts: theoretical and practical application. In the theoretical part, the meaning and interpretation of electrodiagnostic tests, and in the practical part, the devices will be introduced and differential diagnosis will be made over the cases. The course program has been organized with the valuable contributions of the active members of the Electrodiagnostic Unit.

We invite our colleagues who are interested in the subject to Ankara TODEM on May 21, 2023.


Yours Sincerely,
On behalf of the Executive Commity
Fehmi Ozkan, MD
Chair of TOA Society of Electrodiagnostic