Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği Elektrodiagnostik Birimi tarafından 28 Nisan 2024 tarihinde Bursa TODEM’de saat:10.00-15.00 arasında düzenlenecek Beceri Aktarım Kursu (BAK)’nun konusu “Olgularla Güncel Elektrofizyolojik Testlerin Değerlendirilmesi” dir.

Kursumuz teorik ve pratik uygulama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Teorik bölümde ERG, mfERG, FST, EOG ve VEP testlerinin anlamı ve yorumlanması, pratik bölümde ise cihazlar tanıtılarak olgular üzerinden tartışma ve ayırıcı tanı yapılacaktır.

Kontenjanımız 25 katılımcı ile sınırlandırılmıştır. Konuya ilgi duyan meslektaşlarımızı 28 Nisan 2024 tarihinde Bursa TODEM’e davet ediyoruz.


Saygılarımla,
TOD Elektrodiagnostik BYK adına
Dr. Fehmi Özkan
TOD Elektrodiagnostik Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

The subject of the Skill Transfer Course (STC) to be held by the Electrodiagnostic Unit of the Turkish Ophthalmology Association on April 28, 2024 at Bursa TODEM between 10.00-15.00 is "Evaluation of Current Electrophysiological Tests with Cases ".

Our course consists of two parts: theoretical and practical application. In the theoretical part, the meaning and interpretation of ERG, mfERG, EOG and VEP tests, and in the practical part, the devices will be introduced and the cases will be discussed and differential diagnosis will be made.

The course program has been organized with the valuable contributions of the active members of the Electrodiagnostic Unit.

The number of participants is limited to 25 people. We invite our colleagues who are interested in the subject to Bursa TODEM on April 28, 2024


Yours Sincerely,
On behalf of the Executive Commity
Fehmi Ozkan, MD
Chair of TOA Society of Electrodiagnostic