Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Bünyesinde, Genç Oftalmologlar Grubu (TOD-GO) olarak teması “Oftalmolojide Deneysel Hayvan Çalışması Modeli Hazırlama Prensipleri” olan bir “Beceri Aktarım Kursu” düzenlemeye karar verdik.

Bu kurs ile her yönüyle deneysel hayvan modelleri ele alınacaktır. Daha önce benzeri olmayan bu kursu oluştururken en çok kullanılan deneysel hayvan çalışma modellerini seçmeye gayret gösterdik. Konuşmacılarımızı da bu konuda deneyimi olan ve bizzat çalışma yapmış meslektaşlarımızdan seçmeye özen gösterdik.

Online düzenlenecek olan bu kursun daha verimli olabilmesi amacıyla kontenjanımızı 25 katılımcı ile sınırladık. Katılmayı arzulayan meslektaşlarımız “Başvuru” butonundan kayıt yaptırabilirler.

Bizlere bu olanağı sağlayan yönetimimize ve sanal ortamdaki etkinliğimizde değerli katkılarını sunacak olan konuşmacılarımıza teşekkürü borç biliyor, deneysel hayvan modelleri konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen meslektaşlarımızı düzenleyeceğimiz TOD Genç Oftalmologlar BAK programına davet ediyoruz.


TOD-GO Yürütme Kurulu adına,
Doç. Dr. Ayşegül MAVİ YILDIZ
TOD-GO Başkanı


Invitation

As the Young Ophthalmologists Group (TOA-YO) of the Turkish Ophthalmological Association, we have decided to organize a "Skill Transfer Course" with the theme "Principles of Experimental Animal Study Model Preparation in Ophthalmology".

This course will cover all aspects of experimental animal models. We have endeavored to select the most commonly used experimental animal study models while creating this unique course. We have also taken care to select our speakers from our colleagues who have experience in this field and who have personally conducted studies.

In order to make this online course more efficient, we determined the participation limit as 25 colleagues. Our colleagues who wish to participate can register via using the ‘Application’ button.

We would like to thank our management for providing us with this opportunity and our speakers who will present their valuable contributions to our virtual event, and we invite our colleagues who want to improve their knowledge and skills in experimental animal models to the TOA Young Ophthalmologists Skill Transfer Course program.


On behalf of TOD-GO Executive Committee,
Assoc. Prof. Dr. Ayşegül MAVİ YILDIZ
TOA-YO President