Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Bünyesinde, Türk Oftalmoloji Derneği Genç Oftalmologlar Grubu (TOD-GO) olarak teması “İleri Biyoistatistik Uygulamalı Kursu” olan bir “Beceri Aktarım Laboratuvarı” düzenliyoruz.

Bu kurs ile daha önceden temel biyoistatistik bilgisi olan meslektaşlarımızın ileri biyoistatistik konusunda da deneyim kazanması amaçladık. Daha önce benzeri yapılmamış bu kursu oluştururken biz oftalmologlar ile aynı dili konuşabilecek, uzun süre bu konuda çalışmış, deneyimli bir biyoistatistik uzmanından destek aldık. Çalışmalarda en çok zorlandığımız ve en çok kullanılan konuları seçtik. Bu konularda hem teorik hem de uygulamalı bir kurs planladık.

Düzenlenecek olan bu kursun daha verimli olabilmesi amacıyla kontenjanımızı 25 katılımcı ile sınırladık. Katılmayı arzu eden ve halihazırda temel biyoistatistik bilgisi olan meslektaşlarımız “Başvuru” butonunu kullanarak kayıt yaptırabilirler.

Kurs sırasında SPSS programı ile uygulama yapılacağı için, katılımcıların kendi bilgisayarlarını getirmelerini rica ediyoruz. SPSS programı olmayan meslektaşlarımıza kurs öncesinde gerekli programın yüklenmesi sağlanacaktır.

Bizlere bu olanağı sağlayan Merkez Yürütme Kurulu’na ve fiziki ortamdaki etkinliğimizde değerli katkılarını sunacak olan konuşmacılarımıza teşekkürü borç biliyor, ileri biyoistatistik konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen meslektaşlarımızı düzenleyeceğimiz TOD Genç Oftalmologlar BAL programına davet ediyoruz.


TOD-GO Yürütme Kurulu adına,
Doç. Dr. Ayşegül MAVİ YILDIZ
TOD-GO Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

As the Young Ophthalmologists Group (TOA-YO) of the Turkish Ophthalmological Association, we are organizing a "Skills Transfer Laboratory" with the theme "Advanced Biostatistics Course".

We aimed for our colleagues who already have basic biostatistics knowledge to gain experience in advanced biostatistics, with this course. While creating this unprecedented course, we received support from an experienced biostatistician who can speak the same language as ophthalmologists and has worked on this subject for a long time. We chose the most used and most difficult topics in our studies. We have planned both a theoretical and practical course on these subjects.

We have limited our quota to 25 participants, in order for this course to be more efficient,. Our colleagues who wish to participate and already have basic biostatistics knowledge can register using the "Application" button.

Since the SPSS program will be used during the course, we kindly ask the participants to bring their own computers. Our colleagues who do not have the SPSS program will be provided with the necessary program to be installed before the course.

We would like to thank the TOA Executive Board for providing us with this opportunity and our speakers who will make their valuable contributions to our virtual event, and we invite our colleagues who want to improve their knowledge and skills in advanced biostatistics to the TOA Young Ophthalmologists STL program that we will organize.


On behalf of TOD-GO Executive Committee,
Assoc. Prof. Dr. Ayşegül MAVİ YILDIZ
TOA-YO President
Alcon ve Cansoy