Davet

Sayın Meslektaşlarımız,

Beceri aktarım kursunun sanal olarak gerçekleştirilecek bu ikinci glokom birimi etkinliğinde tüm yönleri ile glokomlu olguların tanı ve takibinde optik koherens tomografinin (OCT) önemi ve nasıl yorumlanması gerektiğini irdeleyeceğiz. Konusunda birbirinden deneyimli eğiticiler hem konu anlatımını yapacaklar hemde kurs katılımcılarıyla birlikte sanal Odacıklarda interaktif bir şekilde olgular üzerinden detaylı bir tartışma imkanı bulacaklardır. Toplantının verimli olabilmesi amacıyla sınırlı sayıda kontenjan üzerinden ilerlemeyi arzu ettik. Şimdiden sizlerle 3 Temmuz 2022 günü TODEM Sanal'da buluşabilmenin heyecanı içindeyiz.


Dr. Ilgaz Yalvaç
Glokom Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

In this second Glaucoma Society activity, which will be held virtually, we will examine the importance of optical coherence tomography (OCT) in the diagnosis and follow-up of glaucoma cases and how it should be interpreted. Experienced trainers will both give lectures and have the opportunity to discuss the facts interactively in virtual chambers with course participants. We wanted to move forward with a limited number of quotas in order to make the meeting efficient. We are already excited to meet you on July 3rd 2022 at TOA Virtual Training Center.


Ilgaz Yalvaç, MD.
Chair of TOA Glaucoma Society