Davet

Değerli meslektaşlarım,

12 Mayıs 2024 tarihinde Ankara TODEM salonunda düzenleyeceğimiz yeni senenin ilk Beceri Aktarım Laboratuvarı (BAL) toplantısında sizlerle birlikte olmayı bekliyoruz. Türk Oftalmoloji Derneği’nin düzenlemiş olduğu bu toplantıların temel gayesi glokom cerrahisi yapmaları için genç arkadaşlarımızı teşvik etmek ve cerrahi becerilerini geliştirmenin yanı sıra yeni tekniklerden haberdar olmalarını da sağlamaktır.

Kursiyerlerimiz toplantı içeriğinde hem klasik glokom cerrahisi tekniklerini (Trabekülektomi, Ahmed Valv implantasyonu hem de mikroinvazif yeni cerrahi (MİGS) teknikleri (Xen implantasyonu ve Kahook Blade cerrahisi) görecektir. Önce kısa videolar ile cerrahi teknikler tanıtılacaktır. Daha sonra yurt dışından bu toplantı için özel olarak getirilen domuz gözleri ve MİGS’e uygun model gözler üzerinde ameliyat mikroskobu altında deneyimli eğitmenlerimiz tarafından kursiyerlerimize birebir eğitim verilecektir.

Toplantıda kontenjanımızı 40 katılımcı ile sınırlı tutuyoruz. Bu katılımcılar sabah eğitiminde 20 kişi, öğleden sonra eğitiminde 20 kişi olarak belirlenecektir. Burada amacımız her eğitmene düşen katılımcı sayısını sınırlı tutarak kursiyerlerimizin toplantıdan en fazla verimi almasını sağlamaktır. Katılım durumunu başvuru kayıt sırasına göre belirlenecektir, acele etmenizi öneririz.

Bu toplantıların glokom cerrahisini yapan veya yapmayı arzu eden tüm meslektaşlarımıza faydalı olduğunu düşünüyoruz. Genç arkadaşlarımız hem klasikleşmiş glokom cerrahilerinde dikkat edilecek tüm noktaları öğrenecek hem de yeni cerrahi yöntemleri görüp uygulama imkanı bulacaklardır.

Ankara TODEM salonunu da bize kazandıran TOD MYK’na, toplantımıza katkıda bulunan tüm değerli eğitmenlerimize, sponsorumuz VEM İlaç firmasına teşekkürlerimizi sunarız.

12 Mayıs 2024’de Ankara’da görüşmek üzere.

Saygı ve sevgilerimizle


Dr. Kıvanç Güngör
TOD Glokom Birim BaşkanıInvitation

Dear colleagues,

We are looking forward to be with you at the first Skill Transfer Laboratory meeting of the new year which we will be organized on 12 May 2024 in TOA-Education Center in Ankara. The main purpose of these meetings is to encourage young ophthalmologist, to perform glaucoma surgery and to improve their surgical skills and to make them aware of new techniques.

Our trainees will be given one-on-one training by our experienced instructors under the operating microscope on pig eyes and model eyes suitable for MIGS, in which both classical glaucoma surgery techniques (Trabeculectomy, Ahmed Valve implantation and microinvasive new surgery (MIGS) applications are brought.

We limit our meeting to 40 participants. Registration will be required for application registration.

We think that these meetings are beneficial to all colleagues who are or wish to do glaucoma surgery. The participants will learn all the points to be considered in both classical glaucoma surgeries and new MIGS techniques.

We would like to thank you Turkish Ophthalmology Association, to all of our valuable instructors according to our meeting, to our sponsor VEM Pharmaceuticals responsible for the organization.

See you in Ankara on May 12, 2024.

Respectfully yours,


Kıvanç Güngör, MD.
President of TOA Glaucoma Society (TGS)