Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Genç Oftalmologlar Grubu olarak 22 Ekim 2023 tarihinde TODEM İstanbul'da saat 09:30-13.45 arasında düzenleyeceğimiz Beceri Aktarım Kursunun (BAK) başlığı "Oftalmolojide Görüntü İşleme" olarak belirlenmiştir.

Kursta didaktik ve uygulamalı olmak üzere 2 bölüm bulunmaktadır. Didaktik bölümde oftalmolojide sık kullanılan görüntü işleme programlarından biri olan “Image J” tanıtılacak ve optik koherens tomografi, optik koherens tomografi anjiografi, fundus fotoğrafı, floresein anjiografi ve indosiyanin anjiografi görüntüleri üzerinden temel görüntü işleme tekniklerinden bahsedilecektir. Uygulamalı bölümde ise interaktif olarak görüntü işleme örnekleri gösterilecektir.


TOD-GO Yürütme Kurulu adına,
Doç. Dr. Ayşegül MAVİ YILDIZ
TOD-GO Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

The title of the Skills Transfer Course (BAK) that we will organize as the Young Ophthalmologists group of the Turkish Ophthalmology Association at TODEM Istanbul on October 22, 2023 between 09:30-13:45 has been determined as “Image Processing in Ophthalmology”

The course has two parts, didactic and pracitcal. In the didactic section, “Image J”, which is one of the most frequently used image processing programs in ophthalmology, will be introduced and basic image processing techniques will be discussed over optical coherence tomography, optical coherence tomography angiography, fundus photography, fluorescein angiography and indocyanine angiography images. In the practical part, interactive image processing examples will be shown.


On behalf of TOA-YO Executive Board,
Ayşegül MAVİ YILDIZ, MD, Assoc. Prof.
Chairman of TOA-YO