Davet
Prof. Dr. Meltem Yağmur

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Kontakt Lens Birimi olarak 10 Haziran 2023 tarihinde TODNET üzerinden saat 10:00-14:00 arasında düzenleyeceğimiz ONLINE Beceri Aktarım Kursunun (BAK) konusu “Myopi Progresyonu ve Kontrolü” olarak belirlenmiştir. Kursta Kontakt Lens Birimizin bu konuda son derece deneyimli aktif üyelerince myopinin tanımı, fizyopatoloji ve epidemiyolojisi hakkında bilgi verildikten sonra, günümüzde myopi progresyonunun durumu ve önemi vurgulanacaktır. Ardından yaşanan global pandemiyle birlikte iyice gündeme gelen myopi progresyonunu önlemede etkili tüm yaklaşımlar olgu örnekleri ile tartışılacaktır.

Katılımcılardan biri olmak için kayıt sayfasından “Online Kayıt” butonuna basınız. Katılmaya hak kazananlar e-posta ile bilgilendirileceklerdir.


Saygılarımla,
Kontakt Lens BYK adına,
Prof. Dr. Meltem Yağmur
TOD Kontakt Lens Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

The title of the Online Skill Transfer Course (STC), which will be organized by the Contact Lens Society of the Turkish Ophthalmological Association, on June 10, 2023, will be "Myopia Progression And Control". Our highly experienced faculty will first define myopia and discuss physiopathology and epidemiology. Next importance of myopia progression in the current situation after the global pandemic will be mentioned and finally pharmacologic and optical interventions to prevent progression of myopia will be detailed giving case examples.. An “Online Registration” will be required to become one of them.


Yours Sincerely,
On behalf of the Executive Commity
Meltem Yagmur MD, Professor of Ophthalmology
Chair of TOA Contact Lens Society