Davet
Prof. Dr. Meltem Yağmur

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Kontakt Lens Birimi olarak 13 Mayıs 2023 tarihinde TODEM Ankara’da saat 10:00-14:30 arasında düzenleyeceğimiz Beceri Aktarım Kursunun (BAK) konusu “Yumuşak Kontakt Lens Uyguluyorum” olarak belirlenmiştir. Kursta didaktik ve uygulamalı olmak üzere 2 bölüm bulunmaktadır. Didaktik bölümde Kontakt Lens Birimizin deneyimli aktif üyelerince katılımcılara sırasıyla yumuşak sferik, torik, multifokal ve terapötik kontakt lens uygulaması öncesi gerekli hazırlık ve muayene aşamaları, uygun aday seçimi, uygulamada dikkat edilmesi gereken kilit noktalar hakkında bilgi verilecektir. Ardından uygulamalı bölümde 7-8 kişillik gruplar halinde 4 değişik istasyonda olgular üzerinden tartışma yapılacaktır.

Toplantının verimli olabilmesi amacıyla kontenjanımız 30 katılımcı ile sınırlanmıştır. Katılımcılardan biri olmak için kayıt sayfasından“ Online Kayıt” butonuna basınız. Katılmaya hak kazananlar e-posta ile bilgilendirileceklerdir.


Saygılarımla,
Kontakt Lens BYK adına,
Prof. Dr. Meltem Yağmur
TOD Kontakt Lens Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

The title of the Skill Transfer Course (STC), which will be organized by the Contact Lens Society of the Turkish Ophthalmological Association, on May 13, 2023, in Ankara will be "Fitting Soft Contact Lenses". There will be two sessions in the STC: first is the theoric session where preliminary exam, determining the convenient candidates, key points in fitting will be overwieved. Then the participants will be divided into 4 smaller groups and participate the second session of case presentations with the trainers. In order to make the meeting more efficient and interactive, the number of participants is limited to 30. An “Online Registration” will be required to become one of them.


Yours Sincerely,
On behalf of the Executive Commity
Meltem Yagmur MD, Professor of Ophthalmology
Chair of TOA Contact Lens Society