Davet

Değerli Meslektaşlarım,

“Keratitlere pratik yaklaşım” bir ileri beceri aktarım kursu olup, klinik pratiğinde keratit olguları gören ve tedavi eden ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen hekimlere yönelik olarak planlanmaktadır. Kursun ilk bölümünde, konusunda deneyimli eğitmenler tarafından, özellikle viral keratitlerin tanı, ayırıcı tanı ve kullanılan tedavi seçenekleri pratik bir şekilde sizlere aktarılacaktır. Kursun ikinci bölümünde eğitmenler, gruplara ayrılmış kursiyerlere, keratit olgularında başarıyı arttıran ipuçlarını olgu örnekleri ile paylaşacak ve interaktif tartışma ortamını yaratarak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

İlgilenen tüm meslektaşlarımızı bu güzel eğitim aktivitesine davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

KOY BYK adına
Dr. Dilek Dursun Altınörs (Başkan)
Dr. Koray Gümüş (Sekreter)


Invitation

Dear Colleagues,

“Practical approach to keratitis” is an advanced skill transfer course and is planned for physicians who see and treat keratitis in their clinical practice and who want to improve themselves in this regard. In the first part of the course, the diagnosis, differential diagnosis and treatment options of viral keratitis will be explained to you in a practical way by experienced instructors. In the second part of the course, instructors will share tips that increase success in keratitis with case reports to trainees divided into groups, and will provide a better understanding of the subject by creating an interactive discussion environment.

We invite all our colleagues to this educational activity.

Regards,

On behalf of TOA COS
Dr. Dilek Dursun Altınörs (President)
Dr. Koray Gümüş (Secretary)