Davet

Değerli Meslektaşlarım,

“Temel Kornea Topografisi” bir ileri beceri aktarım kursu olup, oküler yüzey hastalıklarının tanı ve takibinde altın standart bir yöntem olan kornea topografisi konusunda tecrübesi olan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen hekimlere yönelik planlanmaktadır.

Kursun ilk bölümünde, konusunda deneyimli eğitmenler tarafından, kornea topografisinin klinik kullanımı pratik bir şekilde sizlere aktarılacaktır.

Kursun ikinci bölümünde eğitmenler, gruplara ayrılmış kursiyerlere, olgular üzerinden kornea topografisinin klinik kullanımında ve yorumlanmasında başarıyı arttıran ipuçlarını olgu örnekleri ile paylaşacak ve interaktif tartışma ortamını yaratarak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır

Konuyla ilgilenen tüm meslektaşlarımızı toplantımıza bekliyor, saygılarımızı sunuyoruz.

KOY BYK adına
Dr. Dilek Dursun Altınörs (Başkan)
Dr. Koray Gümüş (Sekreter)


Invitation

Dear Colleagues,

“Basic Corneal Topography” is an advanced skill transfer course, and it is planned for physicians who have experience in corneal topography, which is a gold standard method for the diagnosis and follow-up of ocular surface diseases, and who want to improve themselves in this field.

In the first part of the course, the basic of corneal topography will be explained to you in a practical way by experienced trainers.

In the second part of the course, the trainers will share their cases in corneal topography to the trainees divided into groups and will provide a better understanding of the subject by creating an interactive discussion environment.

We kindly invite all our colleagues who are interested in the subject to our meeting

Respectfully

On behalf of TOA COS Board,
Dr. Dilek Dursun Altınörs (President)
Dr. Koray Gümüş (Secretary)