Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği, Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi olarak 16 Nisan 2023 tarihlerinde Düzenleyeceğimiz Beceri Aktarım Kursunun (BAK) başlığı “Temel Fako Teknikleri” olarak belirlenmiştir.

Günümüzde en sık uygulanan intraoküler cerrahilerden olan katarakt cerrahisi, özel durumlar dışında ağırlıklı olarak fakoemülsifikasyon (fako) yöntemi ile yapılmaktadır. Bu yönü ile fako cerrahisi günümüz oftalmik cerrahiler içinde önemli bir yere sahiptir. Kursumuzda temel fako cerrahisinin kesiden başlayarak göz içi lensinin yerleştirilmesi ile sonlanan teknik ve dinamikleri içeren tüm aşamalarınının fako ile katarakt cerrahisinde deneyimli meslektaşlarımız tarafından videolar üzerinden ayrıntılı ve interaktif olarak anlatılması planlanmıştır.

Konuya ilgi duyan meslektaşlarımızı 16 Nisan 2023 tarihinde düzenleyeceğimiz ve interaktif formatta yapacağımız Temel Fakoemülsifikasyon konulu BAK’na davet ediyoruz.


Saygılarımla,
TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi BYK Adına
Prof. Dr. Fatih Karel
Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

The title of the Skill Transfer Course (STC), which will be organized on April 16, 2023, as the Turkish Ophthalmology Association, Society of Cataract and Refractive Surgery, has been determined as "Basic Phaco Techniques".

Cataract surgery, which is one of the most frequently performed intraocular surgeries today, is mainly performed with phacoemulsification (phaco) method, except for special cases. With this aspect, phaco surgery has an important place in today's ophthalmic surgeries. In our course, it is planned to explain in detail and interactively all stages of basic phaco surgery, from the incision to the implantation of the intraocular lens, including the technique and dynamics, by our colleagues experienced in cataract surgery with phaco.

We invite our colleagues who are interested in the subject to the STC on Basic Phacoemulsification Techniques, which will be organized on April 16, 2023, in an interactive format.


Yours Sincerely,
On Behalf of Executive Comittee
Prof. Dr. Fatih Karel
Chair of TOA Society of Cataract and Refractive Surgery