Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği, Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi olarak 20 Mayıs 2023 tarihinde düzenleyeceğimiz Beceri Aktarım Kursunun (BAK) başlığı “Biyometri” olarak belirlenmiştir.

Günümüzde katarakt cerrahisi sonrası görsel başarı beklentisi son derece yüksektir. Oküler biyometriyi doğru uygulamak ve değerlendirmek başarıya ulaşmada kritik önem taşımaktadır. Kursumuzda, katarakt ve refraktif cerrahi konusunda deneyimli meslektaşlarımız uygulamalardan örnekler vereceklerdir. Aynı zamanda kursumuzda farklı biyometri cihazlarının yanısıra, farklı klinik özelliklere sahip gözlerde ameliyat öncesi biyometrinin nasıl yapılmasının gerektiği ve bu ölçümlere dayanarak hangi özellikte lensler seçilmesinin uygun olacağının detaylı ve interaktif bir şekilde anlatılması planlanmıştır. BAK’larının oluşturulma mantığı göz önüne alınarak, program daha ziyade pratik örnekler üzerinden ilerleyecektir.

Konuya ilgi duyan meslektaşlarımızı 20 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul'da düzenleyeceğimiz ve interaktif formatta yapacağımız Biyometri konulu BAK’na davet ediyoruz.


Saygılarımla,
Prof. Dr. Fatih Karel
Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birim Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

The title of the Skill Transfer Course (STC), which will be organized on May 20, 2023, as the Turkish Ophthalmology Association, Society of Cataract and Refractive Surgery, has been determined as "Biometry".

Today, the expectation of visual success after cataract surgery is extremely high. Correct application and evaluation of ocular biometry is of critical importance in achieving success. In our course, our colleagues experienced in cataract and refractive surgery will give examples from applications. At the same time, it is planned to explain in detail and interactively how biometrics should be performed in eyes with different clinical characteristics, as well as different biometric devices, and which lenses should be selected based on these measurements. Considering the logic of creating STCs, the program will proceed on practical examples.

We invite our colleagues who are interested in the subject to the STC on Biometry, which will be organized at İstanbul on May 20, 2023 in an interactive format.


Yours Sincerely,
Fatih Karel, Professor of Ophthalmology
Chair of TOA, Society of Cataract and Refractive Surgery