Davet

Fakoemülsifikasyon cerrahisine başlangıç konulu bu video tabanlı kurs ile başarılı bir Fako cerrahisi için gerekli olan becerilere kapsamlı bir giriş sunulması ve etkili wet-lab eğitimi için gerekli ön koşul olan temel Fako teknolojisine aşinalık sağlanması amaçlanmaktadır.

Kurs içinde Fako tekniği bileşenlerine ayrılarak ameliyatın başlangıcından kesi yerinin kapanmasına kadar olan tüm cerrahi, aşamalı bir şekilde katılımcılara öğretilir.

Fako cerrahisinin tüm önemli aşamalarına ilişkin video tabanlı sunumlar ile yeni başlayan Fako cerrahlarına uygun insizyon mimarisi, kesi yeri yanığı ve kapsüloreksisin kaçması gibi yaygın komplikasyonlardan nasıl kaçınılacağı veya en aza indirileceği ve özellikle hidrodiseksiyon-hidrodelinasyon, nükleus fragmantasyonu ve GİL implantasyon teknikleri için temel adımlar gösterilecektir. Kursun sonunda katılımcılar Fako teknikleri ve teknolojileri hakkında yeterli bilgi sahibi olacaktırlar.


Dr. Kazım Devranoğlu
KRC Birimi Başkanı


Invitation

This video-based course on phacoemulsification surgery for beginners aims to provide a comprehensive introduction to the skills required for successful phaco surgery and familiarization with basic phaco machine technology, a necessary prerequisite for effective wetlab training.

The phaco technique is broken into its components and will be taught in a stepwise fashion, from the beginning of the surgery until the wound's closure.

Highlights include video-based presentations on all essential stages of phaco surgery, with presentations focusing on providing the beginner phaco surgeons with tips on proper incision architecture, how to avoid/minimize common complications such as wound burn and runaway capsulorhexis, with an emphasis on the basic steps for hydrodissection-hydrodelination, nucleus fragmentation and IOL implantation techniques. At the end of the course participants will learn about the phaco techniques and technologies.


Dr. Kazım Devranoğlu
Chair of TOA Society of Cataract and Refractive Surgery (TSCRS)