Davet

Bu kursun amacı kornea refraktif cerrahilerinden LASIK cerrahisi ile PRK ve Femtosaniye Yardımlı Lentikül Ekstraksiyon (SMILE) tekniklerini karşılaştırarak, en iyi uygulamaları tanımlayıp başarı için gerekli olan temel adımları açıklamaktır. Kurs, bu üç prosedür için endikasyonları ve hasta seçim kriterlerini kapsayacaktır. Bu video tabanlı kursta, LASIK'te görülen serbest flep, psödosuction ve mikrokeratoma ait sorunlar gibi zorlu intraoperatif durumlar ile SMILE cerrahisinde görülen komplikasyonlar ve bu durumların güvenli bir şekilde nasıl yönetileceği sunulacaktır. Zor olgulara planlı yaklaşım tekniği gözden geçirilecektir. Epitelyal büyüme, flep kırışıklıkları, yeniden cerrahi, irreguler astigmatizma, desantralizasyon gibi postoperatif komplikasyonların yönetimi tartışılacaktır.


Dr. Kazım Devranoğlu
KRC Birimi Başkanı


Invitation

The purpose of this course is to describe best practice in LASIK corneal refractive surgery, compared with PRK and femtosecond lenticule extraction techniques (SMILE), emphasizing on the steps that are essential for success. The course will cover the indications and patient selection criteria for these three procedures. This video-based course will present challenging intra-operative situations in LASIK such as free caps, pseudosuction and keratome failures as well as complications in SMILE surgery; and how to manage them with safety. A planned approach to difficult patients will be reviewed. Management of post-operative complications such as epithelial ingrowth, flap striae, enhancement techniques, irregular astigmatism, decentrations will be discussed.


Dr. Kazım Devranoğlu
Chair of TOA Society of Cataract and Refractive Surgery (TSCRS)