Davet

Presbiyopik lens değişimi, kırma kusurları ile birlikte veya olmaksızın presbiyopinin rehabilitasyonunda kataraktı olmayan lensin çıkartılarak yerine özellikli göz içi lensinin yerleştirilmesidir. Lens cerrahisi tekniklerinde, GİL materyallerinde ve biyometride gelişmeler sayesinde uygun hastalarda başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Hastalar retina dekolmanı, endoftalmi, arka kapsül fibrozisi, residüel refraktif hata gibi komplikasyonlar açısından dikkatlice seçilip, takip edilmelidirler. Bu kursta katılımcılara hasta seçimi, ameliyat planlama, cerrahi ipuçları, astigmat tedavisi, komplikasyonları önleme ve yönetimi konusunda detaylı bilgi aktarımı yapılacaktır.


Dr. Kazım Devranoğlu
KRC Birimi Başkanı


Invitation

Presbyopic lens exchange is the replacement of the lens without cataract in the rehabilitation of presbyopia with or without refractive errors, with the implantaion of the premium intraocular lens. Improvements in lens surgery techniques, IOL materials and biometrics, successful results can be obtained in suitable patients. Patients should be carefully selected and followed up in terms of complications such as retinal detachment, endophthalmitis, posterior capsule fibrosis, and residual refractive errors. In this course, detailed information will be given to the participants about patient selection, surgery planning, astigmatism correction, surgical tips, prevention and management of complications.


Dr. Kazım Devranoğlu
Chair of TOA Society of Cataract and Refractive Surgery (TSCRS)