Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği, Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi olarak 30 Nisan 2023 tarihlerinde Düzenleyeceğimiz Beceri Aktarım Kursunun (BAK) başlığı “Temel Fako Teknikleri” olarak belirlenmiştir.

Günümüzde en sık uygulanan intraoküler cerrahilerden olan katarakt cerrahisi, özel durumlar dışında ağırlıklı olarak fakoemülsifikasyon (fako) yöntemi ile yapılmaktadır. Bu yönü ile fako cerrahisi günümüz oftalmik cerrahileri içinde önemli bir yere sahiptir. Kursumuzda fako ile katarakt cerrahisinde deneyimli meslektaşlarımız tarafından temel fako cerrahisinin kesiden başlayarak göz içi lensinin yerleştirilmesi ile sonlanan teknik ve dinamikleri içeren tüm aşamalarının videolar üzerinden ayrıntılı ve interaktif olarak anlatılması planlanmıştır.

Konuya ilgi duyan meslektaşlarımızı 30 Nisan 2023 tarihinde Bursa’da düzenleyeceğimiz ve interaktif bir formatta yapacağımız Temel Fakoemülsifikasyon konulu BAK’na davet ediyoruz.


Saygılarımla,
TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi BYK Adına
Prof. Dr. Fatih Karel
TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

The title of the Skill Transfer Course (STC), which will be organized on April 30, 2023, as the Turkish Ophthalmology Association, Society of Cataract and Refractive Surgery, has been determined as "Basic Phaco Techniques".

Cataract surgery, which is one of the most frequently performed intraocular surgeries today, is mainly performed with small incision phacoemulsification (phaco) method, except for special cases. With this aspect, phaco surgery has an important place in today's ophthalmic surgeries. In our course, it is planned to explain in detail and interactively all stages of basic phaco surgery, from the incision to the implantation of the intraocular lens, including the techniques and dynamics, by our colleagues experienced in cataract surgery with phaco.

We invite our colleagues who are interested in the subject to the STC on basic phacoemulsification techniques, which will be organized at Bursa on April 30, 2023, in an interactive format.


Yours Sincerely,
On Behalf of Executive Comittee
Prof. Dr. Fatih Karel
Chair of TOA, Society of Cataract and Refractive Surgery