Davet

SMILE (Small Incision Lenticule Extraction - Küçük insizyon lentikül çıkarılması) cerrahisi son yıllarda kornea refraktif cerrahide tanımlanan tekniklerden biri olup  refraktif cerrahlar arasında popülaritesi gittikçe artmaktadır. SMILE cerrahisi son derece gelişmiş femtosaniye laser cihazları kullanılarak korneada intrastomal olarak oluşturulan refraktif değişiklik oluşturacak şekilde dizayn edilmiş lentikülün küçük insizyon yardımı ile kornea dışına alınması aşamalarını içerir. LASIK cerrahisinden farklı olarak flep oluşturulmaz ve oluşturulan lentiküle önce ön yüzden daha sonra arka yüzeyden spatül yardımı ile separe edilerek özel bir forseps yardımı ile kornea dışına alınır. Bu kursta katılımcılara femtosaniye laser ile kornea içi lentikül oluşturulmasının aşamaları ve cerrahi teknikteki detaylar önce teorik olarak anlatıldıktan sonra katılımcıların domuz gözünde lentikül oluşturması, disseksiyonu ve kornea dışına alınması bire bir eğitmenler tarafından yaptırılacak ve kursiyerlerin karşılaştıkları sorunlar  ile ilgili soruları bu konuda deneyimli eğitmenler tarafından cevaplandırılacaktır.

BYK adına,
Prof. Dr. İzzet Can
KRC Birimi Başkanı