Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Refraktif cerrahi alanında son yıllarda teknolojik gelişmeler ve yeni teknikler gündeme gelmiştir. Bu tekniklerin ve yeni teknolojilerin bilinmesi ve doğru öğrenilmesi biz oftalmologlar ve hastalarımız açısından oldukça önemlidir.

"Refraktif Cerrahide Femtosaniye Lazer Uygulamaları" na odaklanacak özel bir toplantı olan Beceri Aktarım Laboratuvarı'na (BAL) katılımınız için size bu resmi daveti TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birim Yürütme kurulu olarak büyük bir memnuniyetle sunuyoruz. “Refraktif Cerrahide Femtosaniye Lazer Uygulamaları” konulu BAL kursuna katılacak kursiyerlere femtosaniye laser ile LASIK flebi oluşturulması ve lentikül cerrahisi/SMILE ilgili temel bilgi ve beceriler, bu konuda deneyimli meslektaşlarımız tarafından hayvan gözlerinde uygulamalı olarak aktarılacaktır. Kursiyerler LASIK flebi ve lentikül cerrahisinde kullanılan femtosaniye lazer parametrelerini, mikro cerrrahi teknikleri ve algoritmaları öğreneceklerdir.

Toplantı kontenjanımızı toplam 20 kursiyer ile sınırlı tuttuk. Bu durum, uygulama yapılacak mikroskop ve hayvan gözü sayısının kısıtlı olmasından ve küçük gruplarla çalışmanın beceri aktarımında daha faydalı olacağından kaynaklanmaktadır. Sınırlı imkanlar nedeniyle bu BAL kursumuza sadece kıdemli asistanlar ve uzman göz doktorları kayıt yaptırabilecektir.

Konuya ilgi duyan, bilgi ve becerilerini artırmak isteyen meslektaşlarımızı, 17 Mart 2024 tarihinde Ankara TODEM’de düzenleyeceğimiz TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi BAL programına davet ediyoruz.

Sizleri aramızda görmekten, bilgi ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağız.

Sevgi ve saygılarımla.

TOD  Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi   BYK adına 
Prof Dr. Fatih Karel
Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birim Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

In recent years, technological advancements and new techniques have emerged in the field of refractive surgery. Understanding and mastering these techniques and new technologies are crucial for both ophthalmologists, and our patients.

We are delighted to extend this official invitation, as th Executive Board of the Turkish Ophtalmology Association (TOA), Cataract and Refractive Surgery Division (CRS), for your participation in the Skill Transfer Laboratory (STL), a special meeting focusing on "Femtosecond Laser Applications in Refractive Surgery." The STL course on this topic will involve practical demonstrations by experienced colleagues, covering the creation of LASIK flaps and SMILE/lenticule surgery using femtosecond laser on animal eyes. Participants will learn femtosecond laser parameters, microsurgical techniques, and algorithms used in LASIK flaps and SMILE/lenticule surgery.

We have limited the meeting capacity to 20 participants, aiming for effective skill transfer in limited numbers due to limitations on the number of microscopes and animal eyes available for practice. Due to limited resources, registration for our course is open only to senior assistants and ophthalmologists.

We invite colleagues interested in the subject, eager to develop their knowledge and skills, to join us at the TOA Cataract and Refractive Surgery division STL program, scheduled for March 17, 2024, at Ankara TODEM.

We look forward to having you among us and sharing our knowledge and experiences with you.

With my regards,

On Behalf of TOA CRS Division Executive Board
Prof. Dr. Fatih Karel
Head of the Cataract and Refractive Surgery Division