Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Son yıllarda refraktif cerrahi alanında teknolojik gelişmeler ve yeni teknikler ortaya çıkmıştır. Bu teknikleri ve yeni teknolojileri anlamak ve bunlara hakim olmak hem biz oftalmologlar hem de hastalarımız için çok önemlidir.

"Refraktif Cerrahide Femtosaniye Lazer Uygulamaları" konulu özel bir toplantı olan Beceri Transfer Laboratuvarı'na (BAL) katılımınız için Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi Yönetim Kurulu olarak bu resmi daveti yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu konuda düzenlenecek olan BAL kursuna katılacak kursiyerlere femtosaniye laser ile LASIK flebi oluşturulması ve SMILE/lentikül cerrahisi ilgili temel bilgi ve beceriler bu konuda deneyimli meslektaşlarımız tarafından hayvan gözlerinde uygulamalı olarak aktarılacaktır. Kursiyerler LASIK flebi ve SMILE/Lentikül cerrahisinde kullanılan femtosaniye lazer parametreleri, mikro cerrahi teknikleri ve algoritmaları öğreneceklerdir.

Uygulama için mevcut mikroskop hayvan gözlerinin sayısındaki kısıtlılıklar nedeniyle ve etkili beceri aktarımını da hedefleyerek toplantı kontenjanını 20 katılımcıyla sınırlandırdık. Kısıtlı kaynaklar nedeniyle kursumuza kayıtlar sadece kıdemli asistanlar ve uzmanlara açık olacaktır.

Konuyla ilgilenen, bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen meslektaşlarımızı 23 Mart 2024 tarihinde İstanbul TODEM'de düzenlenecek TOD Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi BAL programına katılmaya davet ediyoruz.

Sizleri de aramızda görmek, bilgi ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

Saygılarımla.

TOD KRC  BYK adına 
Prof. Dr. Fatih Karel
Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birim Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

In recent years, technological advancements and new techniques have emerged in the field of refractive surgery. Understanding and mastering these techniques and new technologies are crucial for both ophthalmologists, and our patients.

We are delighted to extend this official invitation, as th Executive Board of the Turkish Ophtalmology Association (TOA), Cataract and Refractive Surgery Division (CRS), for your participation in the Skill Transfer Laboratory (STL), a special meeting focusing on "Femtosecond Laser Applications in Refractive Surgery." The STL course on this topic will involve practical demonstrations by experienced colleagues, covering the creation of LASIK flaps and SMILE/lenticule surgery using femtosecond laser on animal eyes. Participants will learn femtosecond laser parameters, microsurgical techniques, and algorithms used in LASIK flaps and SMILE/lenticule surgery.

We have limited the meeting capacity to 20 participants, aiming for effective skill transfer in limited numbers due to limitations on the number of microscopes and animal eyes available for practice. Due to limited resources, registration for our course is open only to senior assistants and ophthalmologists.

We invite colleagues interested in the subject, eager to develop their knowledge and skills, to join us at the TOA Cataract and Refractive Surgery division STL program, scheduled for March 23, 2024, at İstanbul TODEM.

We look forward to having you among us and sharing our knowledge and experiences with you.

With my regards,

On Behalf of TOA CRS Division Executive Board
Prof. Dr. Fatih Karel
Head of the Cataract and Refractive Surgery Division