Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Yürütme Kurulu olarak TODEM’de düzenlediğimiz Beceri Aktarım Programları kapsamında 25 Şubat 2018 tarihinde  “İris Kıskaçlı Lens İmplantasyonu” eğitimini vermeyi planladık. Bu uygulamada toplam 40  uzmanlık eğitimini tamamlamış meslektaşımıza pratik eğitim vermeye yönelitir. Kontenjanımız  40 katılımcı ile sınırlı tutuyoruz. Buna ek olarak teorik kısmını en azından dinlemek isteyecek ve uygulamaları yakından izleyip soru sorma ve öğrenme imkanı bulabilecek asistanlarımız için 20 kişilik kontenjan ayırdık. Uygulamada boş kontenjan kalırsa son sene asistanlarına da pratik yaptırma olanağı olabilecektir.

Katarakt cerrahisi Göz Hastalıklarının temel göz içi cerrahisidir. Bu cerrahide hepimiz lens kapsülünü koruyarak suni lensi bu kapsül desteğinde yerleştirmeyi amaçlarız. Ancak lens kapsülünün herhangi bir sebeple yeterli miktarda olmadığı veya cerrahide korunamadığı durumlarda hastadaki afakinin rehabilitasyonu gerekir. Bu durumda sekonder lens yerleştirilmesi gerekebilir. Bunun için önemli seçeneklerden birisi de irise tutturulan lenslerdir. İrisin hem ön yüzüne hem de arka yüzüne bu tür lensler tutturulabilmektedir. Bu programın amacı özellikle temel eğitim olarak afakik iris kıskaçlı iris önü implantasyonu UYGULAMALI öğretmektir. Burada öncelikle teorik ve video üzerinden iris kıskaçlı lens yerleştirme seçenekleri, enstürmanlar tanıtılacaktır. Bu tanıtımdan hemen sonra ise meslektaşlarımıza hazırlanan model implantasyon ortamında eğiticilerle birebir implantasyon uygulaması yapılacaktır. Böylece uygulama açısından; lensi ve enstürmanları tanıma, iris benzeri bir yapıya lensin implantasyonu, iristen serbestleştirme uygulamalı olarak gösterilebilecektir. Bu uygulama 5 erli gruplar halinde ve her hekim için yaklaşık 30 dakikalık süreçte yapılabilecektir. Ayrıca iris arkasına da takılabilen bu lensler için iris arkası implantasyon bilgilendirmesi de yapılacaktır. Burada elde edilecek teorik ve pratik bilgilerle bu lenslerin fakik sferik ve torik lens uygulamaları da ileriki dönemlerde başka bir aşamada uygulanabilir olabilecektir.  

İris Kıskaçlı Lens İmplantasyonu” eğimi ile ilgilenen meslektaşlarımızı, 25 Şubat 2018 Pazar günü düzenleyeceğimiz TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi BAL programına davet ediyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla,

BYK adına,
Prof. Dr. İzzet Can, FEBO
KRC Birimi Başkanı