Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Yürütme Kurulu olarak planladığımız Beceri Aktarım Programları (BAP) başlığındaki eğitim toplantılarını Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Merkezi’nde (TODEM) yapma kararımızı önceki eğitimlerde belirtmiştik.

Bu başlıkta Beceri Aktarım Laboratuvarı (BAL) adıyla pratik işlemlerin öğretileceği wetlab uygulamalarında önceliği birimimizin en önemli ve temel cerrahisi olan keratoplastiye ayırdık ve eğitim konumuzu “TOD Kornea ve Oküler Yüzey BAL -1: Temel Keratoplasti” şeklinde belirledik.

Penetran keratoplasti günümüzde halen “altın standart” olarak kabul edilmektedir. Cerrahi başarıda greft saydamlığı kadar iyi bir görme keskinliği elde etmek amaçlanır. Bu nedenle fonksiyonel başarıyı artıracak sütür teknikleri ve ameliyat sonrası hasta takibi oldukça önemlidir. Ülkemizde göz bankacılığı ile ilgili son yıllardaki gelişmeler hem donör doku teminini artırmayı, hem de ameliyat sonrası hastaların merkezi sitemden takibini sağlamaktadır. Bu sebepten keratoplasti daha fazla cerrahın aşina olması gereken bir cerrahi haline gelmiştir.

Bu programı planlarken özellikle asistanlık eğitimi süresince keratoplasti teknik ve inceliklerine yeterince hakim olamadığımız düşüncesi ile işin tekniği üzerinde durmayı tercih ettik. Bu amaçla trepan, punch gibi enstrümanları tanımanızı, kullanım inceliklerini öğrenmenizi, sütürasyonda farklı teknikleri görüp, cerrahi tekniklerin ayrıntılarını ve farklı olgularda nasıl yönetebileceğinizi öğrenmenizi amaçlıyoruz. Pratik uygulama kısmında da çok tecrübeli eğitmenlerimizle bir eğitmene iki kursiyer şeklinde öğrendiklerinizi uygulama fırsatı bulacaksınız.

Eğitiminizde belki de eksik kalan “Temel Keratoplasti” konusunun ilginizi çekeceğini ve kurs sonunda “Artık keratoplasti yaparken neleri özellikle dikkate almam gerektiğini biliyorum!” diyerek toplantıdan ayrılmanızı umuyoruz.

Toplantıda kontenjanımızı 40 katılımcı ile sınırlı tutuyoruz. Bu katılımcılar sabah eğitiminde 20 kişi, öğleden sonra eğitiminde 20 kişi olarak belirlenecek. Burada amacımız her eğitmene düşen katılımcı sayısını 2 ile sınırlı tutarak her katılımcının toplantıdan en fazla verimi almasını sağlamaktır. Katılım durumunu başvuru kayıt sırasına göre yapmayı planladık. Katılmaya hak kazanıp kazanmadığınıza dair size en kısa sürede dönüş yapacağız.

TODEM’in wetlab salonunu da bize kazandıran TOD MYK’na, toplantımıza katkıda bulunan değerli eğitmenlerimize, sponsorumuz Deva firmasına ve organizasyondan sorumlu Global firmasına teşekkürlerimizi sunarız.

Temel keratoplasti eğimi ile ilgilenen meslektaşlarımızı, 11 Haziran 2017 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD Kornea ve Oküler Yüzey Birimi birinci BAL programına davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Dr. Rana Altan Yaycıoğlu
TOD Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı
BYK adına