Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Lameller keratoplasti bir ileri beceri aktarım kursu olup, temel keratoplasti tecrübesi olan ve lameller cerrahide kendini geliştirmek isteyen hekimlere yönelik planlanmaktadır. Kursun ilk bölümünde, konusunda deneyimli eğitmenler tarafından, lameller cerrahide hasta seçimi ve endikasyonlar ile güncel teknikler olan DALK ve DMEK uygulanırken başarıyı arttıracak ipuçları detaylı bir biçimde anlatılacaktır. Kursun ikinci bölümünde eğitmenler, gruplara ayrılmış kursiyerlere, olgular üzerinden lameller cerrahide başarıyı arttıran ipuçlarını olgu örnekleri ile paylaşacak ve interaktif tartışma ortamını yaratarak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.


Prof. Dr. Dilek Dursun Altınörs
Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

Lamellar keratoplasty is an advanced skill transfer course and is planned for ophthalmologists who have basic keratoplasty experience and want to improve themselves in lamellar surgery. In the first part of the course, patient selection and indications in lamellar surgery will be explained in detail by experienced trainers, as well as tips to increase success when applying the current techniques DALK and DMEK. In the second part of the course, the trainers will share their cases in lamellar surgery to the trainees divided into groups, and will provide a better understanding of the subject by creating an interactive discussion environment.


Prof. Dr. Dilek Dursun Altınörs
Chair of TOA Society of Cornea and Ocular Surface