Davet

Değerli Meslektaşlarım,

“Nörotrofik Keratopati” bir ileri beceri aktarım kursu olup, bazı sistemik hastalıklar ve oküler yüzey hastalıkları neticesinde ortaya çıkan nörotrofik kornea ülserinin kliniği, tanısı, ayırıcı tanısı ve medikal / cerrahi tedavisi konusunda tecrübesi olan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen hekimlere yönelik planlanmaktadır. Kursun ilk bölümünde, konusunda deneyimli eğitmenler tarafından, nörotrofik keratopati kliniği ve tedavi seçenekleri pratik bir şekilde sizlere aktarılacaktır. Kursun ikinci bölümünde eğitmenler, gruplara ayrılmış kursiyerlere, nörotrofik keratopatisi olan olgu örneklerini sizlerle paylaşacak ve interaktif tartışma ortamını yaratarak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.


Prof. Dr. Dilek Dursun Altınörs
Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

“Neurotrophic keratopathy” is an advanced skill transfer course, and it is planned for physicians who have some experience in the management of neurotrophic keratopathy, which can be occurred because of some systemic diseases and ocular surface diseases, and who want to improve themselves in this field. In the first part of the course, the management of neurotrophic keratopathy will be explained to you in a practical way by experienced trainers. In the second part of the course, the trainers will share their cases in the management of neurotrophic keratopathy to the trainees divided into groups and will provide a better understanding of the subject by creating an interactive discussion environment.


Prof. Dr. Dilek Dursun Altınörs
Chair of TOA Society of Cornea and Ocular Surface