Davet

Düzenlenecek kursta, olgular üzerinden kornea - oküler yüzey viral enfeksiyonlarında tanı, ayırıcı tanı ve güncel tedavi yaklaşımları irdelenecektir. Aynı zamanda virüs izolasyon yöntemleri ve hangi olgularda gerekli olduğu tartışılacaktır. Geç dönem komplikasyonları ile korneal körlüğün önemli nedenlerinden biri olan herpetik keratitlerde etkene yönelik doğru tedavi protokolleri tartışılacak, enfeksiyon rekürrensi ihtimalini azaltan antiviral profilaksinin hangi hastalarda ne kadar süre ile tercih edilmesi gerektiği irdelenecektir. Son yıllarda artan oranda gündeme gelen sitomegalovirus keratitlerinde olgular üzerinden tanısal ipuçları üzerinde durulacak, ve güncel tedavi ve profilaksi şemaları tartışılacaktır. Ülkemizde endemik olarak gördüğümüz adenoviral keratitlerde bulaş riskini azaltan önlemler ve tedavi yaklaşımları üzerinde durulacaktır. Özellikle olgularda görsel kayıplara neden olabilen geç dönem komplikasyonlarında yönetim irdelenecektir.

Prof. Dr. Mehmet Orhan
Birim Başkanı