Davet
Değerli Meslektaşlarım,

Bu beceri aktarım kursunda oküler yüzey enflamatuvar hastalıkları detaylı bir şeklide irdelenecektir. Kursun interaktif bir ortamda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Konusunda deneyimli eğiticiler tarafından atopik ve vernal konjonktivit, skatrizan konjonktivit ve periferik ülseratif keratitlerde etiyopatogenez, tanı ve ayırıcı tanı olgular ile desteklenerek katılımcılara aktarılacak ve güncel tedavi seçenekleri tartışılacaktır.

Saygılarımızla,

Dr. Ayşe Burcu
KOY Birimi Başkanı

Invitation

In this skill transfer course, ocular surface inflammatory diseases will be discussed in detail. The course is planned to be held in an interactive environment.

With the experienced trainers, the etiopathogenesis, diagnosis and differential diagnosis in atopic and vernal conjunctivitis, scatrising conjunctivitis and peripheral ulcerative keratitis will be discussed by supporting with the cases and current treatment options will be discussed.

Regards

Dr. Ayşe Burcu
Chair of TOA Society of Cornea and Ocular Surface (TSCOS)