Davet

Değerli Meslektaşlarım,

“Oküler Yüzey Rekonstrüksiyonu: Pratik Yaklaşım” bir ileri beceri aktarım kursu olup, bazı oküler yüzey hastalıkları neticesinde bozulan oküler yüzey sağlığının ve anatomik yapının restorasyonu için yapılan oküler rekonstrüksiyon cerrahi işlemleri konusunda tecrübesi olan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen hekimlere yönelik planlanmaktadır. Kursun ilk bölümünde, konusunda deneyimli eğitmenler tarafından, oküler yüzey rekonstrüksiyonu için kullanılan tedavi seçenekleri pratik bir şekilde sizlere aktarılacaktır. Kursun ikinci bölümünde eğitmenler, gruplara ayrılmış kursiyerlere, olgular üzerinden oküler yüzey rekonstrüksiyonunda başarıyı arttıran ipuçlarını olgu örnekleri ile paylaşacak ve interaktif tartışma ortamını yaratarak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.


Prof. Dr. Dilek Dursun Altınörs
Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

“Ocular Surface Reconstruction: Practical Approach” is an advanced skill transfer course, and it is planned for physicians who have experience in ocular reconstruction surgical procedures for the restoration of ocular surface health and anatomical structure, which are deteriorated as a result of some ocular surface diseases, and who want to improve themselves in this field. In the first part of the course, the treatment options used for ocular surface reconstruction will be explained to you in a practical way by experienced trainers. In the second part of the course, the trainers will share their cases in ocular reconstruction to the trainees divided into groups and will provide a better understanding of the subject by creating an interactive discussion environment.


Prof. Dr. Dilek Dursun Altınörs
Chair of TOA Society of Cornea and Ocular Surface