Davet

Değerli Meslektaşlarım,

4 Aralık 2022 tarihinde sanal ortamda gerçekleşecek “Kornea Topografisi” beceri aktarım kursuna siz değerli meslektaşlarımızın katılımını beklemekteyiz. Başlangıç – orta seviye olarak planlanlanan kursda güncel topografi cihazlarındaki temel parametreler, patern analizleri ve kornea topografisinin günlük pratikteki yeri tüm detaylarıyla konusunda tecrübeli konuşmacılar tarafından irdelenecektir. Ana salondaki sunumların ardından küçük gruplara bölünülecek ve olgular üzerinden konuşmacılar ile etkileşimli tartışma ortamı sağlanacaktır.


Prof. Dr. Ayşe Burcu
Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

We look forward to your participation in the "Corneal Topography" skill transfer course, which will take place in the virtual environment on December 4, 2022. The basic parameters of current topography devices, pattern analysis and the place of corneal topography in daily practice will be examined in all details by experienced speakers. After the presentations in the main hall, audience will be divided into small groups and an interactive case discussions will be provided with the speakers.


Prof. Dr. Ayşe Burcu
Chair of TOA Society of Cornea and Ocular Surface