Davet

Değerli Meslektaşlarım

8 Ocak 2023 tarihinde sanal ortamda gerçekleşecek “Korneanın Ektazik Hastalıkları” beceri aktarım kursuna siz değerli meslektaşlarımızın katılımını beklemekteyiz. Orta – ileri seviye olarak planlanlanan kursda tanıdan güncel tedavilere ektazik kornea hastalıkları tüm detaylarıyla konusunda tecrübeli konuşmacılar tarafından işlenecektir. Ana salondaki sunumların ardından küçük gruplara bölünülecek ve olgular üzerinden konuşmacılar ile etkileşimli tartışma ortamı sağlanacaktır.


Prof. Dr. Ayşe Burcu
Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues

We look forward to the participation of you in the skill transfer course "Ectatic Diseases of the Cornea", which will be held on January 8, 2023 in a virtual environment. In the course, which is planned as an intermediate-advanced level, ectatic corneal diseases from diagnosis to current treatments will be covered in all details by experienced speakers. After the presentations in the main hall, audience will be divided into small groups and interactive case discussions will be provided with the speakers.


Prof. Dr. Ayşe Burcu
Chair of TOA Society of Cornea and Ocular Surface