Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Yürütme Kurulu olarak 2023 yılında planladığımız Beceri Aktarım Programları (BAP) başlığındaki eğitim toplantılarının sonuncusunu 17 Aralık 2023 tarihinde İstanbul TODEM’de gerçekleştireceğiz.

Bu başlıkta Beceri Aktarım Laboratuvarı (BAL) adıyla pratik işlemlerin öğretileceği wetlab uygulamalarında önceliği birimimizin en önemli ve temel cerrahisi olan keratoplastiye ayırdık ve eğitim konumuzu “TOD Kornea ve Oküler Yüzey BAL: Temel Keratoplasti” şeklinde belirledik. Penetran keratoplasti günümüzde halen “altın standart” olarak kabul edilmektedir. Cerrahi başarıda greft saydamlığı kadar iyi bir görme keskinliği elde etmek amaçlanır. Bu nedenle fonksiyonel başarıyı artıracak sütür teknikleri ve ameliyat sonrası hasta takibi oldukça önemlidir. Ülkemizde göz bankacılığı ile ilgili son yıllardaki gelişmeler hem donör doku teminini artırmayı, hem de ameliyat sonrası hastaların merkezi sitemden takibini sağlamaktadır. Bu sebepten keratoplasti daha fazla cerrahın aşina olması gereken bir cerrahi haline gelmiştir. Bu programı planlarken özellikle asistanlık eğitimi süresince keratoplasti teknik ve inceliklerine yeterince hakim olamadığımız düşüncesi ile işin tekniği üzerinde durmayı tercih ettik. Bu amaçla trepan, punch gibi enstrümanları tanımanızı, kullanım inceliklerini öğrenmenizi, sütürasyonda farklı teknikleri görüp, cerrahi tekniklerin ayrıntılarını ve farklı olgularda nasıl yönetebileceğinizi öğrenmenizi amaçlıyoruz. Pratik uygulama kısmında da çok tecrübeli eğitmenlerimizle bire bir öğrendiklerinizi uygulama fırsatı bulacaksınız. Toplantıda kontenjanımızı 24 katılımcı ile sınırlı tutuyoruz. Sabah teorik ders anlatımı sonrasında katılımcılar 4 ayrı gruba ayrılacak ve eğitmenlerimizin gözetimi altında altı kişilik gruplar halinde pratik yapma şansını bulacaklardır. Katılım durumunu başvuru kayıt sırasına göre yapmayı planladık. Katılmaya hak kazanıp kazanmadığınıza dair size en kısa sürede dönüş yapacağız.

TODEM’in wetlab salonunu da bize kazandıran TOD MYK’na, toplantımıza katkıda bulunan değerli eğitmenlerimize, sponsorumuz Bilim İlaç firmasına teşekkürlerimizi sunarız.

Temel keratoplasti eğimi ile ilgilenen meslektaşlarımızı, 17 Aralık 2023 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD Kornea ve Oküler Yüzey Birimi birinci BAL programına davet ediyoruz

Sevgi ve saygılarımızla,


TOD KOY Birim Yürütme Kurulu adına

Dr. Dilek Dursun Altınörs
Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

As the Executive Board of the Turkish Ophthalmology Association (TOA), Cornea and Ocular Surface Unit (COS), we will hold the last of the training meetings titled Skill Transfer Programs that we planned for 2023, on December 17, 2023, in Istanbul TODEM.

At this meeting, we determined our training subject as "Basic Keratoplasty", the most important and basic surgery of our unit, in the wet lab applications where practical procedures will be taught under the name of Skill Transfer Laboratory.

Penetrating keratoplasty is still considered the "gold standard" today. Surgical success is aimed at obtaining visual acuity as good as graft transparency. Therefore, suturing techniques that will increase functional success and postoperative patient follow-up are very important. Recent developments in eye banking in our country enable both donor tissue supply to be increased and postoperative follow-up of patients from a central system. For this reason, keratoplasty has become a surgery that more surgeons should be familiar with.

While planning this program, we preferred to focus on the technique details, considering that we were not able to master the techniques and intricacies of keratoplasty sufficiently, especially during the residency training. For this purpose, we aim to familiarize you with instruments such as trephine and punch, learn the details of their use, see different techniques in suturation, learn the details of surgical techniques and how to manage them in different cases. In the practical application part, you will have the opportunity to apply what you have learned one-on-one with our very experienced instructors.

We limit our quota to 24 participants at this meeting. After the theoretical lecture in the morning, the participants will be divided into 4 separate groups and will have the chance to practice in groups of six under the supervision of our instructors. We planned to make the participation status according to the application registration order. We will get back to you as soon as possible whether you are eligible to participate or not.

We would like to thank TOA Central Executive Board for providing us with TODEM's wet lab hall, our valuable instructors who contributed to our meeting, and our sponsor Bilim Pharmaceuticals.

We invite our colleagues to this basic keratoplasty skills transfer program which will be organized on December 17, 2023, in Istanbul TODEM.

Warmest regards


On behalf of TOA COS Unit Executive Board

Dr. Dilek Dursun Altınörs
Chair of TOA Society of Cornea and Ocular Surface