Davet

KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM

Türk Oftalmoloji Derneğinin 17. Mart Sempozyumunu Çukurova Şubesi olarak 25-27 Eylül 2020 tarihlerinde Kayseri’ de Radisson Blue Otelde düzenliyoruz. Sempozyumun konusu “Refraksiyon kusurları ve düzeltilmesi” olarak belirlenmiştir.

Refraksiyon kusurları mesleğimizi uygularken en sık karşı karşıya olduğumuz konuların başında gelir. Refraksiyon kusurlarının tanısındaki gelişmeler ve oldukça artmış olan tedavi seçeneklerinin elimizi güçlendirdiği aşikârdır. Bu toplantıda refraksiyon kusurlarının temel tanı yöntemleri yanı sıra güncel teknolojinin bize sağladığı imkânlarla, hata oranlarını adeta sıfıra indiren cihazlarla, gözlük ve kontakt lens gibi temel görme rehabilitasyonu yöntemlerinin ötesinde, hayat kalitesini daha üst düzeylere taşımayı amaçlayan ve yüksek teknoloji ürünü olan kalıcı cerrahi yöntemlerin uygulanması da tartışılacaktır. Emetropinin hedeflendiği, yaşa bağlı refraktif sorunların çözümünün amaçlandığı ve güncelimize yerleşmiş olan “Refraktif katarakt cerrahisi’’nin yanı sıra keratokonusun, refraksiyonu etkileyen oküler yüzey sorunlarının ve kontakt lenslerin de geniş olarak tartışılacağını belirtmek isteriz. Vitreo-retinal Cerrahi ve Elektrodiagnostik birimlerinin ‘uydu sempozyumu’ etkinlikleri ile katkı vereceği sempozyumumuzda panel ve konferansların yanı sıra genç meslektaşlarımızın yoğun ilgisini beklediğimiz serbest bildiri oturumları da yer alacaktır. Şimdiden bilgileriyle ve deneyimleriyle toplantımızı zenginleştirecek tüm konuşmacı ve katılımcı meslektaşlarımıza, sempozyumumuzu destekleyen endüstri paydaşlarımıza,  organizasyonda görev alan Topkon Firmasına ve özveriyle bu sempozyumu gerçekleştirmek için emek sarf eden Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma candan teşekkür ediyorum.

Erciyes Dağının eteklerinde tarihi ve kültürel zenginliklerin süslediği Kayseri’ mizde sizi bu toplantı vesilesiyle misafir etmekten Çukurova Şubesi olarak çok mutlu olacağız.

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Kuddusi ERKILIÇ
Türk Oftalmoloji Derneği
Çukurova Şubesi Başkanı