Genel Bilgiler

Sempozyum Tarihi
13-15 Mart 2020

Sempozyum Dili
Sempozyum bilimsel dili Türkçe olacaktır.

Sempozyum Danışma ve Kayıt Masası Çalışma Saatleri
13-15 Mart 2020 tarihleri arasında 08:00 - 20:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Kredilendirme
Toplantılar Türk Tabipler Birliği onayına sunulacaktır.

Katılım Sertifikası
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 15 Mart 2020 tarihinde dağıtılmaya başlanacaktır. Bu tarihten önce ayrılacakların, adreslerini mutlaka danışma masalarına bildirmeleri veya bir başkasının alabilmesi için yazılı yetki vermeleri rica olunur.

Davet Mektubu
TOD 17. Mart Sempozyumu'na kayıt yaptıran katılımcılara talep ettikleri takdirde kurumlarından izin almaları amacı ile Sempozyum Organizasyon Sekretaryası tarafından davet mektubu gönderilecektir.