Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanı
Dr. Demir Başar Dr. Erol Turaçlı
TOD Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. Ziya Kapran
Genel Merkez Saymanı
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Huban Atilla  Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Remzi Avcı Dr. Onur Konuk
Dr. Banu Bozkurt Dr. Feyza Önder
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Emrullah Taşındı
Dr. Sait Eğrilmez  
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör
 
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ÇUKUROVA ŞUBESİ GÖREV DAĞILIMI
Şube Başkanı
Dr. Kuddusi Erkılıç
Şube Sekreteri
 Dr. Özlem Yıldırım
Şube Saymanı
Dr. Ebru Esen
Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Hatice Arda   Dr. Handan Canan
Dr. Kuddusi Erkılıç Dr. Ebru Esen
Dr. Gökhan Özdemir Dr. Ayşe Ayça Sarı
Dr. Oğuzhan Saygılı Dr. Kemal Yar
Dr. Özlem Yıldırım