Davet
Prof. Dr. Banu SOLMAZ

Değerli Meslektaşlarımız,

Nöro-oftalmolojide klinik tablolarda, tanıları koyarken yardımcı muayene yöntemlerinden destek alıyoruz.

Son yıllarda, birçok klinikte; OKT, OKTA ve Görme Alanı gibi yardımcı tanı yöntemlerinin ulaşılabilir olması, tüm meslektaşlarımız ve yeni yetişen asistanlarımız için sevindiricidir.

Öncelikle hastalarımızın semptomları ve klinik bulgularını değerlendiriyoruz ancak OKT, OKTA ve Görme alanı gibi yardımcı yöntemlerin bu tanılarda gösterdiği özellikleri olgularla vurgulayarak, daha iyi anlaşılmasını amaçladık.

Nöroftalmoloji Birimi olarak tüm meslektaşlarımızı kursumuza bekliyoruz.


Prof. Dr. Banu SOLMAZ
Nöroftalmoloji Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

In neuro-ophthalmology, we rely on auxiliary examination methods to make diagnoses in clinical pictures.

In recent years, OCT, OCTA and Visual Field are now available in many clinics, which is pleasing for all our colleagues and newly trained residents.

We primarily evaluate the symptoms and clinical findings of our patients, but we aimed to better understand the features of auxiliary methods such as OCT, OCTA and Visual Field in these diagnoses by emphasizing them with cases.

As Neurophthalmology Unit, we welcome all our colleagues to our course.


Prof. Dr. Banu SOLMAZ
Head of Neurophthalmology Unit