Davet

Değerli Meslektaşlarımız,


TOD Nöro-Oftalmoloji Birimi olarak, 22 Mart 2020 tarihinde İstanbul TODEM’de “Optik Sinir Hastalıklarında Optik Koherens Tomografi” başlıklı Beceri Aktarım Kursu gerçekleştirilecektir.

OKT günümüzde nöro-oftalmolojik; optik sinir ve nörodejeneratif hastalıkların tanı ve tedavisinde kendine önemli bir yer edinmiştir. Kurs kapsamında, optik koherens tomografinin tanı ve takipte kullanımı, bu konuda deneyimli meslekdaşlarımız tarafından olgular üzerinden aktarılacak, katılımcılarla interaktif olarak deneyim aktarımları gerçekleştirilecektir.

Konusuna ilgi duyan ve eğitim almak isteyen meslekdaşlarımız davetlidir.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Dr. Gölge Acaroğlu
TOD NO Birimi Başkanı
TOD NO Birimi AdınaInvitation

Dear Colleagues,

This is an invitation from the TOA Neuro-Ophthalmology Unit. Our Skill Transfer Course titled “Optical Coherence Tomography in Optic Nerve Diseases” will be held in Istanbul TODEM on March 22, 2020.

OCT has an important place in the diagnosis and treatment of optic nerve and neurodegenerative diseases. Within the scope of the course, the use of optical coherence tomography in diagnosis and follow-up will be conveyed by our experienced colleagues. Interactive discussions will be shared with the participants.

Our colleagues who are interested in the subject are cordially invited.

Truly,

Gölge Acaroğlu, MD