Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

TOD Nöro-oftalmoloji Birimi olarak, 29 Mart 2020 tarihinde Ankara TODEM’de  “Optik Nöropatiler” başlıklı Beceri Aktarım Kursu gerçekleştirilecektir.

Optik nöropatiler, oftalmologların  en sık karşılaştığı nöro-oftalmolojik  problemlerdir. Her ne kadar tanı klinikte konsa da tedavide çok hızlı olunması gerektiğinden ayırıcı tanı büyük önem arz eder.

Bu kursun amacı klinik bulgular (görme alanı kaybı, renk görme kaybı relatif pupilla defekti vb.),ve yardımcı testler (görme alanı, radyolojik görüntüleme, kan ve BOS tetkikleri, OKT vb.) ile ayırıcı tanıya gidişi olgular üzerinden pratik olarak katılımcılara aktarmaktır. Kurs kapsamında, optik nöropatilerin tanı ve tedavileri, bu konuda deneyimli meslekdaşlarımız tarafından olgular üzerinden aktarılacak, katılımcılarla interaktif olarak deneyim aktarımları gerçekleştirilecektir.

Konuya ilgi duyan ve eğitim almak isteyen meslekdaşlarımız davetlidir.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Dr. Gölge Acaroğlu
TOD NO Birimi Başkanı
TOD NO Birimi AdınaInvitation

Dear Colleagues,

TOD Neuro-ophthalmology Unit’s Skill Transfer Course titled "Optical Neuropathies" will be held in Ankara TODEM on 29 March 2020.

Optic neuropathy is the most frequently encountered neuro-ophthalmological problem by the ophthalmologist. Although diagnosis is made on clinical grounds, differential diagnosis is of utmost importance because treatment is urgent.

This course will be focusing on the differential diagnosis by covering classic clinical signs of optic neuropathy (visual field defect, dyschromatopsia, abnormal papillary response etc.) and ancillary investigations (Blood and CSF tests, visual field testing, Neuro-imaging, optic coherence tomography etc.). Diagnosis and treatment of various optic neuropathies will be conveyed by our experienced colleagues. Interactive discussions will be shared with the participants.

Our colleagues who are interested in the subject are cordially invited.

Truly,

Gölge Acaroğlu, MD