Kurullar / Comittees
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü / Skill Transfer Programs Coordinator
Dr. Reha Ersöz

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TURKISH OPHTHALMOLOGICAL ASSOCIATION ADMINISTRATIVE BOARD
TOD Onursal Başkanları / TOA Honorary Presidents
Dr. Demir Başar Dr. Erol Turaçlı
TOD Genel Başkanı / TOA President
Dr. İzzet Can
TOD Genel Sekreteri / TOA Secretary General
Dr. Ziya Kapran
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri / TOA Administrative Board
Dr. Huban Atilla Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Remzi Avcı Dr. Onur Konuk
Dr. Banu Bozkurt Dr. Feyza Önder
Dr. Mehmet Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Emrullah Taşındı
Dr. Sait Eğrilmez  
TOD İnternet Sorumlusu / TOA Webmaster
Dr. Kıvanç Güngör

TOD NÖROOFTALMOLOJİ BİRİMİ
TOA NEURO-OPHTHALMOLOGY SOCIETY
Birim Başkanı / Chair
Dr. Gölge Acaroğlu
Birim Sekreteri / Secretary
Dr. Uğur Emrah Altıparmak
Birim Eğitim Temsilcisi / Training Representative
Dr. Banu Solmaz
Birim Yürütme Kurulu Üyesi / Executive Board
Dr. Gölge Acaroğlu Dr. Uğur Emrah Altıparmak
Dr. Gülhanım Hacıyakupoğlu Dr. Feyza Önder
Dr. Banu Solmaz