Davet

Değerli Meslekdaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Enfeksiyonlar Birimi olarak 10 Eylül 2017 Pazar günü sabahleyin “Oküler Enfeksiyonlarda Antimikrobiyal Kullanım İlkeleri” konulu Beceri Aktarım Kursu(BAK) ile öğleden sonra “Oküler Enfeksiyonlarda İlaç Hazırlama ve Uygulama / Örnek Alma ve Mikrobiyolojik Tanı” konulu Beceri Aktarım Laboratuvarını (BAL) TODEM binasında gerçekleştireceğiz.

Kursumuzda;  gözün çeşitli bölümlerinin enfeksiyonlarında etkenin mikrobiyolojik tanısı için doğru örnek alma  , bu örnekleri lama yayma ve tespit etme, mikroskop altında direkt görerek veya boyama metodlarını kullanarak etkeni tanıyabilme, örnek materyali doğru kültür vasatına  doğru şekilde ekerek mikroorganizmaların üremesini sağlama  ve mikroorganizma kolonilerini yorumlayabilme suretiyle oküler enfeksiyon etkenlerini tanıma becerilerini göz hekimlerine de  kazandırmayı hedefledik. Bu pratik eğitimi  vermesi için, konusunda son derece uzman, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden sayın Prof.Dr.Yasemin Öz misafir eğitmen olarak davet edilmiştir. Programı çok yoğun olmasına rağmen davetimizi kabul etmiştir. Kendisine tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz.  

Kursumuzda ayrıca enfeksiyon etkeni tanımlandıktan sonra gözün çeşitli dokularında  etkin antimikrobiyalin seçimi ,ne kadar süre ve hangi dozda kullanılacağının tayini, hamilelerde ve çocuklarda güvenli antimikrobiyal dozu ve süresinin belirlenmesi, antimikrobiyal direnci ile karşılaşıldığında bu direncin nasıl aşılabileceği konularında pratik bilgilerin didaktik aktarımının yanısıra,  parenteral kullanılan ilaçlardan göz enfeksiyonları için ilaç hazırlama ve hedef dokuya doğru şekilde uygulayabilme becerilerinin, konusunda deneyimli eğitmenler tarafından, katılımcılara pratik  olarak aktarılması da hedeflenmektedir.

Bu kursun gerçekleşmesinde büyük bir titizlikle çalışan Türk Oftalmoloji Derneği ile Oküler Enfeksiyonlar Birimi Aktif Üyelerine ve kursta aktif olarak görev alan tüm eğitmen arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür eder, sizleri çok faydalı ve keyifli olacağına inandığımız bu kursa kayıt olmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Gülay GÜLLÜLÜ
TOD OE Başkanı
OE BYK adına