Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Enfeksiyonlar Birimi olarak 19 Kasım 2023 Pazar günü “Göz Cerrahisinde Enfeksiyon Kaynakları ve Önlemleri” konulu Beceri Aktarım Kursunu (BAK) TODEM ANKARA binasında gerçekleştireceğiz. Kursumuzda; ameliyathane ve cerrahi aletlerin sterilizasyonu, ameliyathane personeli ve hastaya ait hijyenik risk faktörleri, cerrahi alanın uygun temizliği ve profilaktik antibiyotik kullanımı (Topikal, İntrakameral, Sistemik) ile ilgili konuları irdelemeyi amaçladık. Bu kursun gerçekleşmesinde büyük bir titizlikle çalışan Türk Oftalmoloji Derneği, Oküler Enfeksiyonlar Birimi Yürütme Kurulu ve kursta görev alan tüm eğitmen meslektaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri çok faydalı ve keyifli olacağına inandığımız bu kursa kayıt olmaya davet ediyoruz.


Prof. Dr. Halit OĞUZ
TOD OE Başkanı OE BYK adına


Invitation

Dear Colleagues,

As Turkish Ophthalmology Association Ocular Infections Unit, we will hold a Skill Transfer Course (BAK) on "Infection Sources and Precautions in Ophthalmic Surgery" on Sunday, 19 November 2023, at TODEM ANKARA building. In our course; we aimed to examine the issues related to the sterilization of the operating room and surgical instruments, the hygienic risk factors of the operating room personnel and the patient, the proper cleaning of the surgical area and the use of prophylactic antibiotics (Topical, Intracameral, Systemic). We would like to thank the Turkish Ophthalmology Association, Ocular Infections Society Executive Board and all our instructor colleagues who worked meticulously in the realization of this course, and invite you to enroll in this course, which we believe will be very useful and enjoyable.


Prof. Dr. Halit OĞUZ
The chair of TOA OI Society In behalf of OI Executive Board