Davet

Sevgili Meslekdaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), Oküloplastik Cerrahi Birimi Yürütme Kurulu olarak planladığımız Beceri Aktarım Kursları (BAK) başlığındaki eğitim toplantılarınının ilkini Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Merkezi’nde (TODEM) planlamış bulunmaktayız.

Bu başlıkta ilk kurs konumuzu “TOD OPC BAK -1: Tiroid oftalmopati” olarak belirledik.

Tiroid hastalıkları ülkemizde oldukça sık izlenmekte ve buna bağlı göz bulguları tüm göz hekimi meslektaşlarımızın günlük pratiğinde yer tutmaktadır. Oldukça geniş bir klinik spektrumda karşımıza çıkan ve bundan dolayı gerek olguların  değerlendirmesinde gerekse de tedavi planının ortaya konmasında standardartları netleşmemiş olan bu hastalık grubunda teorik ve hasta bazlı pratik muayene yöntemleri dünyada uygulanan bir eğitim programıdır. Bu eğitim programının OPC-BAK şeklinde Oküloplastik Cerrahi birimi aktif üyeleri ve deneyimli Endokrinoloji Uzmanı bir meslektaşımız ile birlikte katılımcılara ulaştırılmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Toplantı programımızı teorik ve pratik bölümler olarak ayırırken, küçük gruplarda daha rahat tartışabilmek ve en fazla verimi almak amacıyla kursu 20 katılımcı ile sınırladık. Katılmayı arzulayan meslektaşlarımız “Başvuru ” butonundan kayıt yaptırabilirler. Katılmaya hak kazananlara e-posta yoluyla dönüş yapılacaktır.

“Tiroid oftalmopati” eğitimi ile ilgilenen meslektaşlarımızı, 7 Ekim 2017 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD Oküloplastik Cerrahi birinci BAK programına davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla

OPC Birim Başkanı   OPC Birim Sekreteri
Dr. Yasemin Katırcıoğlu Dr. Onur Konuk