Davet

Değerli Meslektaşlarımız

TODEM Ankara’da daha önce yaptığımız periokuler kozmetik yaklaşımlar Beceri Aktarım Kursuna olan ilgi bizi çok onurlandırdı. 06 Ekim 2019 tarihinde yine TODEM Ankara’da Ptozis Cerrahisi başlıklı BAK yapmayı OPC Birim yürütme kurulu olarak planladık.
Beceri aktarım kursunda didaktik bölümde ptozis nedenleri ve tedavi yöntemleri detaylı şekilde anlatılacaktır. Pratik bölümde ise videolar üzerinden dinleyecilere cerrahi yöntemler sunulacaktır.. Bu kurs sonunda, katılanlar ptozisli bir hastaya nasıl yaklaşılacağı, ptozisin ayırıcı tanısının nasıl yapılacağı ve hangi tedavi yöntemlerin seçileceğini öğrenebilecektir. 

"Ptozis Cerrahisi” eğitimi ile ilgilenen meslektaşlarımızı, 06 Ekim 2019 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD Okuloplastik Cerrahi BAK programına davet ediyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla,

Prof.Dr. Ferda Çiftçi 
OPC Birimi Başkanı

OPC BYK adına