Davet

Oküloplastik Cerrahi Birimi olarak; 15 Aralık 2019 Pazar günü “Kapak malpozisyonlarında cerrahi tedavi seçenekleri ? Neler yapıyorum ” başlıklı Beceri Aktarım Kursunu (BAK) gerçekleştireceğiz. Kursumuz Göz Hastalıkları uzmanlık eğitiminde 3 ve 4. yıl asistanlarımız ile uzmanlık eğitimini bitirmiş ve oküloplastik cerrahiye ilgi duyan meslekdaşlarımıza açıktır. 

Kursumuzda konusunda deneyimli Oküloplastik Cerrahi Birimi aktif üyesi meslekdaşlarımız kapak malpozisyonlarında cerrahi tedavi seçeneklerine ait teorik ve pratik eğitim verecektir. Kursun didaktik bölümünde kapak malpozisyonları ile ilgili teorik bilgi, uygulamalı bölümünde ise yine kapak malpozisyonlarında cerrahi seçenekler ile ilgili video sunumları ile interaktif pratik eğitim verilecektir. Toplantıya 40 katılımcı kabul edilecek ve her çalışma grubu istasyonlarda gruplar halinde rotasyon yapacaktır.

Oküloplastik Cerrahi Biriminin BAK programına katılmak için kayıt sayfasından “Online Kayıt” butonuna basmanız gerekmektedir. Katılmaya hak kazananlar e-posta ile bilgilendirileceklerdir.