Davet

Sayın Meslektaşlarım,

Oküloplastik Cerrahi Birimi olarak; 19 Mart 2023 Pazar günü “Gözkapağı Malformasyonlarının Düzeltilmesi” Kursumuzda konusunda deneyimli Oküloplastik Cerrahi Birimi aktif üyesi meslektaşlarımız gözkapağı deformite ve malpozisyonlarında cerrahi tedavi seçeneklerine ait teorik ve pratik eğitim verecektir. Kursun didaktik bölümünde konu ile ilgili teorik bilgi, uygulamalı bölümünde ise yine gözkapağı malpozisyonlarında cerrahi seçenekler ile ilgili video sunumları ve fotoğraflar ile interaktif pratik eğitim verilecektir. Toplantıya 24 kişi kabul edilecek ve her çalışma grubu istasyonlarda gruplar halinde rotasyon yapacaktır.

Kursumuzda konusunda deneyimli Oküloplastik Cerrahi Birimi aktif üyesi meslektaşlarımız gözkapağı deformite ve malpozisyonlarında cerrahi tedavi seçeneklerine ait teorik ve pratik eğitim verecektir. Kursun didaktik bölümünde konu ile ilgili teorik bilgi, uygulamalı bölümünde ise yine gözkapağı malpozisyonlarında cerrahi seçenekler ile ilgili video sunumları ve fotoğraflar ile interaktif pratik eğitim verilecektir. Toplantıya 24 kişi kabul edilecek ve her çalışma grubu istasyonlarda gruplar halinde rotasyon yapacaktır.

Oküloplastik Cerrahi Biriminin BAK programına katılmak için kayıt sayfasından “Online Kayıt” butonuna basmanız gerekmektedir. Katılmaya hak kazananlar e-posta ile bilgilendirileceklerdir.

Bu projenin gerçekleşmesinde değerli katkılarını sunacak konuşmacılarımıza ve TODEM Koordinatörlüğü ve Türk Oftalmoloji Derneği Yönetimine teşekkürü borç biliriz.

Konuya ilgi duyan meslektaşlarımızı 19 Mart 2023 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD OPC Birimi BAK programına davet ediyor ve sizlerle buluşmayı heyecanla bekliyoruz.


Saygılarımızla,
Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu, Dr. Suat Hayri Uğurbaş
OPC Birim Başkanı, OPC Birim Sekreteri


Invitation

Dear Colleagues,

As the Oculoplastic Surgery Unit; On Sunday, March 19, 2023, we will organize the Virtual Skills Transfer Course (STC) titled "Correction of Eyelid Malformations". Our course is open to our assistants who have received specialization training in Ophthalmology and to our colleagues who have completed their specialization training and are interested in oculoplastic surgery.

In our course, our colleagues, who are active members of the Oculoplastic Surgery Unit, will provide theoretical and practical training on surgical treatment options for eyelid deformities and malpositions. In the didactic part of the course, theoretical information about the subject will be given, and in the applied part, interactive practical training will be given with video presentations and photographs about surgical options in eyelid malpositions. 24 people will be admitted to the meeting and each working group will rotate in groups at the stations.

In order to participate in the BAK program of the Oculoplastic Surgery Unit, you must click the "Online Registration" button on the registration page. Those who are eligible to participate will be notified by e-mail.

We would like to thank our speakers for their valuable contributions to the realization of this project and the TODEM Coordinatorship and the Management of the Turkish Ophthalmology Association.

We invite our colleagues who are interested in the subject to the TOD OPC Unit BAK program that we will organize on March 19, 2023, and we look forward to meeting you.


Kind regards,
Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu, Dr. Suat Hayri Uğurbaş
Chair, TSOPRS Secretary, TSOPRS