Davet

Sayın Meslektaşlarımız,
Oküloplastik Cerrahi Birimi olarak; 25.02.2024 Pazar günü “Lakrimal Boşaltım Sisteminde Cerrahi Tedaviler'' başlıklı Sanal Beceri Aktarım Kursunu (BAK) sanal olarak gerçekleştireceğiz. Kursumuz Göz Hastalıkları uzmanlık eğitimi alan veya eğitimini bitirmiş olup oküloplastik cerrahiye ilgi duyan meslektaşlarımıza açıktır.
Kursumuzun didaktik bölümünde konusunda deneyimli oküloplastik cerrahi birimi üyesi meslektaşlarımız konjenital nazolakrimal sistem tıkanıklığı, punktum ve kanalikül tıkanıklıkları, dakriyosistorinostomi ve eksternal dakriyosistorinostomi konularında teorik eğitim verecektir. Kursun ikinci yarısında ise yine bu konulara yönelik video sunumları ile interaktif pratik eğitim verilecektir. Toplantıya 24 katılımcı kabul edilecek ve her çalışma grubu ikinci bölümde 4 istasyonda gruplar halinde 30’ar dakikalık rotasyon yapacaktır.
Oküloplastik Cerrahi Biriminin BAK programına katılmak için kayıt sayfasından “Online Kayıt” butonuna basmanız yeterlidir. Katılmaya hak kazananlar e-posta ile bilgilendirileceklerdir.
Bu projenin gerçekleşmesinde değerli katkılarını sunacak konuşmacılarımıza ve TODEM Koordinatörlüğü ve Türk Oftalmoloji Derneği Yönetimine teşekkürü borç biliriz.
Konuya ilgi duyan meslektaşlarımızı 25 Şubat 2024 tarihinde sanal ortamdaki toplantımıza davet ediyor ve sizlerle buluşmayı heyecanla bekliyoruz.
Saygılarımızla,

Yürütme Kurulu Adına
Prof. Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu
Başkan,
Prof. Dr. Suat Hayri Uğurbaş
Sekreter,
TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi


Invitation

Dear Colleagues,
As the Oculoplastic Surgery Unit; On Sunday, February 25, 2024, we will hold the Virtual Skills Transfer Course (BAK) titled "Surgical Treatments in the Lacrimal Excretion System" at Virtual TODEM. Our course is open to colleagues who have received specialization in Ophthalmology or have completed their education and are interested in oculoplastic surgery.
In the didactic part of our course, our colleagues, who are members of the oculoplastic surgery unit, will provide theoretical training on congenital nasolacrimal system obstruction, punctum and canaliculi occlusions, dacryocystorhinostomy and external dacryocystorhinostomy. In the second half of the course, interactive practical training will be given with video presentations on these subjects. 24 participants will be accepted to the meeting and each working group will rotate in groups for 30 minutes at 4 stations in the second part.
To join the BAK program of the Oculoplastic Surgery Unit, simply click the "Online Registration" button on the registration page. Those who are eligible to participate will be notified by e-mail.
We would like to thank our speakers for their valuable contributions to the realization of this project and the TODEM Coordinatorship and the Management of the Turkish Ophthalmology Association.
We invite our colleagues who are interested in the subject to sanal meeting on February, 25 2024 and look forward to meeting you.
Regards,

On behalf of the Executive Committee,
Prof. Dr. Seyda Karadeniz Ugurlu, Chair
Prof. Dr. Suat Hayri Ugurbas, Secretary
TOA Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (TSOPRS)