Davet

Sayın Meslektaşlarım,

Oküloplastik Cerrahi Birimi olarak; 27 Haziran 2021 Cumartesi günü “Okülofasyal Bölgede Cerrahi-Dışı Estetik Tedaviler” başlıklı Sanal Beceri Aktarım Kursunu (BAK) TODEM sanal platformunda gerçekleştireceğiz. Kursumuz Göz Hastalıkları uzmanlık eğitimini bitirmiş ve oküloplastik cerrahiye ilgi duyan meslektaşlarımıza açıktır.

Kursumuzun didaktik bölümünde konusunda deneyimli oküloplastik cerrahi biriminde görevli meslektaşımız cerrahi dışı perioküler gençleştirme ve estetik uygulamalarına yönelik Botulinum toksin ve dolgu uygulamalarının yanında perioküler cilt kırışıklıklarına yönelik tedavi yöntemleri ile perioküler ip askılama ve mezoterapi tekniklerine ait teorik ve pratik eğitim verecektir. Kursun ilk kısmında teorik olarak programda başlıkları verilen konularda teorik bilgi, ikinci yarısında ise yine bu konulara yönelik video sunumları ile interaktif pratik eğitim verilecektir. Toplantıya 25 katılımcı kabul edilecek ve her çalışma grubu istasyonlarda gruplar halinde rotasyon yapacaktır.

Oküloplastik Cerrahi Biriminin BAK programına katılmak için kayıt sayfasından “Online Kayıt” butonuna basmanız gerekmektedir. Katılmaya hak kazananlar e-posta ile bilgilendirileceklerdir.

Bu projenin gerçekleşmesinde değerli katkılarını sunacak konuşmacılarımıza ve TODEM Koordinatörlüğü ve Türk Oftalmoloji Derneği Yönetimine teşekkürü borç biliriz.

Konuya ilgi duyan meslektaşlarımızı 27 Haziran 2021 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD OPC Birimi Sanal BAK programına davet ediyor ve sizlerle buluşmayı heyecanla bekliyoruz.


Sevgi ve Saygılarımızla,
Prof. Dr. Bülent Yazıcı
TOD OPC Birimi Başkanı,
BYK adına


Invitation

Dear Colleagues,

As the Turkish Ophthalmological Association (TOA) Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, On Saturday, June 27, 2021, we will hold the Virtual Skills Transfer Course (STC) titled “Non-Surgical Aesthetic Treatments in the Oculofacial Region” on the TODEM virtual platform. Our course is open to colleagues who have completed their specialization training in Ophthalmology and are interested in oculoplastic surgery.

In the didactic part of our course, our colleague, who is experienced in the oculoplastic surgery unit, will provide theoretical and practical training on botulinum toxin and filling applications for non-surgical periocular rejuvenation and aesthetic applications, as well as treatment methods for periocular skin wrinkles and periocular rope suspension and mesotherapy techniques. In the first part of the course, theoretical information will be given on the subjects given in the program, and in the second half, interactive practical training will be given with video presentations on these topics. 25 participants will be accepted to the meet and each working group will rotate in groups at the stations.

To join the Oculoplastic Surgery Unit's STC program, you need to click the "Online Registration" button on the registration page. Those who are eligible to participate will be notified by e-mail.

We would like to thank our speakers and TODEM Coordinatorship and the Administration of the Turkish Ophthalmological Association for their valuable contributions to the realization of this project.

We invite our colleagues who are interested in the subject to the TSOPRS Unit Virtual STC program that we will organize on June 27, 2021 and look forward to meeting you.

With our love and respect,


On behalf of the Executive Committee,
Prof. Dr. Bülent Yazıcı
Chair of TOA Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (TSOPRS)