Davet

Sayın Meslektaşlarım,

Oküloplastik Cerrahi Birimi olarak; 5 HAZİRAN 2022 Pazar günü “Gözkapağı Deformite ve Malpozisyonlarında Tedaviler” başlıklı Beceri Aktarım Kursunu (BAK) İstanbul TODEM’de gerçekleştireceğiz. Kursumuz Göz Hastalıkları uzmanlık eğitiminde 3 ve 4. yıl asistanlarımız ile uzmanlık eğitimini bitirmiş ve oküloplastik cerrahiye ilgi duyan meslektaşlarımıza açıktır.

Kursumuzda konusunda deneyimli Oküloplastik Cerrahi Birimi aktif üyesi meslektaşlarımız gözkapağı deformite ve malpozisyonlarında cerrahi tedavi seçeneklerine ait teorik ve pratik eğitim verecektir. Kursun didaktik bölümünde konu ile ilgili teorik bilgi, uygulamalı bölümünde ise yine gözkapağı malpozisyonlarında cerrahi seçenekler ile ilgili video sunumları ve fotoğraflar ile interaktif pratik eğitim verilecektir. Toplantıya 32 kabul edilecek ve her çalışma grubu istasyonlarda gruplar halinde rotasyon yapacaktır.

Oküloplastik Cerrahi Biriminin BAK programına katılmak için kayıt sayfasından “Online Kayıt” butonuna basmanız gerekmektedir. Katılmaya hak kazananlar e-posta ile bilgilendirileceklerdir.

Bu projenin gerçekleşmesinde değerli katkılarını sunacak konuşmacılarımıza ve TODEM Koordinatörlüğü ve Türk Oftalmoloji Derneği Yönetimine teşekkürü borç biliriz.

Konuya ilgi duyan meslektaşlarımızı 5 Haziran 2022 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD OPC Birimi BAK programına davet ediyor ve sizlerle buluşmayı heyecanla bekliyoruz.


Sevgi ve Saygılarımızla,
Prof. Dr. Bülent Yazıcı
TOD OPC Birimi Başkanı,
BYK adına


Invitation

Dear Colleagues,

As the Turkish Ophthalmological Association (TOA) Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery; We will hold the Skill Transfer Course (STC) titled "Therapies in Eyelid Deformity and Malpositions" on Sunday, JUNE 5, 2022 at İstanbul Turkish Ophthalmological Association Training Center. Our course is open to our 3rd and 4th year assistants in Ophthalmology residency training and our colleagues who have completed their residency training and are interested in oculoplastic surgery.

In our course, our colleagues, who are active members of the TOA Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (TSOPRS), will provide theoretical and practical training on surgical treatment options in eyelid deformities and malpositions. In the didactic part of the course, theoretical information about the subject will be given, and in the applied part, interactive practical training will be given with video presentations and photographs about surgical options in eyelid malpositions. 32 will be admitted to the meeting and each working group will rotate the stations in groups.

To join the TOA Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (TSOPRS) STC program, you need to click the "Online Registration" button on the registration page. Those who are eligible to participate will be notified by e-mail.

We would like to thank our speakers and and Turkish Ophthalmological Association Training Center Coordinatorship and the Management of the Turkish Ophthalmological Association for their valuable contributions to the realization of this project.

We invite our colleagues who are interested in the subject to the TOA Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (TSOPRS) STC program that we will organize on June 5, 2022 and look forward to meeting you.


With our love and regards,
On behalf of the Executive Board,
Prof. Dr. Bülent Yazıcı
Chair of TOA Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (TSOPRS)