Davet

Daha önce yaptığımız “Ptozis Cerrahisi” başlıklı beceri aktarım kursunun gördüğü ilgi nedeni ile OPC Birimi olarak bu kursun tekrarlanması kararlaştırıldı.

Kursun  didaktik bölümünde ptozis nedenleri detaylı şekilde irdelenecek ve tedavi yöntemleri karşılaştırılacaktır. Pratik bölümde ise videolar üzerinden dinleyecilere cerrahi yöntemler anlatılacaktır. Bu kurs sonunda, katılanlar ptozisli bir hastaya nasıl yaklaşılacağı, ptozisin ayırıcı tanısının nasıl yapılacağı ve hangi tedavi yöntemlerin seçileceğini öğrenebilecektir.

“Ptozis Cerrahisi” eğitimi ile ilgilenen meslektaşlarımızı, 5 Ocak 2020 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD Okuloplastik Cerrahi BAK programına davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Prof.Dr. Ferda Çiftçi
OPC Birimi Başkanı
OPC BYK adınaInvitation

Due to the interest of our previous skill transfer course titled to Ptosis Surgery , we decided to repeat this course for our colleques.

In the didactic part of the course, the causes of ptosis will be examined in detail and treatment methods will be compared. In the practical part, surgical methods will be explained to the attendees through videos. At the end of this course, participants will be able to learn how to approach a patient with ptosis, how to make differential diagnosis of ptosis and which treatment methods to choose.

We invite our colleagues interested in “Ptosis Surgery ”to be trained in skill transfer course on January 5th 2020

Sincerely,


Prof. Dr. Ferda Çiftçi